Arkitektur

Codesign är ett arkitektkontor med bas i Stockholm. Vi höjer blicken och tittar in i framtiden. Det vi som Arkitekter skapar tillsammans med våra uppdragsgivare har alltid slutbrukaren i fokus. Om användaren av vår arkitektur trivs och mår bra, skapar det identitet och tillhörighet för båda gruppen och individen långt efter inflyttning.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av kommersiella projekt såsom kontor, skolor, vårdlokaler och olika typer av bostäder. Merparten av våra projekt finns i Stockholmsregionen men även spritt över hela landet. Vi har också hjälpt svenska företag etablera sig med kontor i Europa.

Vi är en grupp av många kompetenser som ser detaljerna och tycker det är viktigt, som ser det stora. För att det vi gör ska vara långsiktigt på riktigt, arbetar vi i den absoluta framkanten med återbruk av allt från byggmaterial till tunga stommar. Vi har kunskapen för att återbruka det som redan finns, vi har kunskapen för att bygga nytt som är förberett för återbruk i framtiden. Vi kallar det Återhus.