Återbruk

Genom arkitektur och inredning skapar vi miljöer som ger nya möjligheter att leva, bo och arbeta i. Utvecklingen och innovation är viktigt för oss för att vi genom ny kunskaper vill vara med och påverka vår nutid och framtid. 

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan i det lilla och i det stora.

När vi arbetar med inredning inventerar vi det som finns hos våra kunder, vad behöver kompletteras, vad går att återbruka och rekonditionera? När vi väljer nya produkter väljer vi material som åldras väl. Material som gör att vi vill använda dem i många år och som därför kommer återbrukas vid nästa förändring eller flytt.

Vi har tillsammans med kommersiella partners och RISE utvecklat projektet Återhus. För att det vi projekterar ska vara hållbart på riktigt, arbetar vi i den absoluta framkanten med återbruk av allt från byggmaterial till tunga stommar. Vi har kunskapen för att återbruka det som redan finns, vi har kunskapen för att bygga nytt som redan är förberett för återbruk i framtiden.