Codesign Brand Studio

Codesign Brand Studio arbetar med varumärkesdesign som bygger, utvecklar och förändrar företag, organisationer och platser. 

Vare sig det gäller en restaurang, arbetsplats, butik, destination eller ett stadskvarter så är vi övertygade om vikten av att förmedla önskade värden genom alla kontaktytor – från det digitala till det fysiska. 

Med hjälp av kreativitet, strategiskt tänkande och konceptuell stringens producerar Codesign Brand Studio omsorgsfullt utformade och ibland okonventionella lösningar för att skapa effektiv, hållbar och relevant kommunikation och design.

– Varumärkesstrategi och design
– Design & Art Direction
– Wayfinding & signage
– Environmental design
– Retail design
– Utställningsdesign & upplevelsedesign
– Digital design