Inköp och Upphandling

Codesign skapar miljöer som inte är beroende av trender, vi skapar unika miljöer för varje organisation, där förutsättningar är olika och möjligheten till återbruk varierar.

Genom nära samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda våra uppdragsgivare att följa projektet hela vägen i mål genom upphandling av möbler och lös inredning som belysning, textilier, växter och accessoarer. Vi kan hjälpa till att återvinna och rekonditionera begagnade möbler. När möbelkatalogerna inte erbjuder det som krävs för projektet gör vi specialsnickerier, anpassade, måttbeställda möbler för det specifika rummet. Det kan vara en receptionsdisk eller en scen med sittrappa, men det kan också vara den smarta förvaringslösningen som ryms i en nisch av kontoret.

Codesign kan säkerställa tidplan, budget och kvalitet. En helhetslösning där vi är med i processen fram till inflytt. Som kund har du en samarbetspartner hela vägen från inledande förstudier, programfas och design till leverans, montage, besiktning och uppföljning. Om något senare behöver kompletteras eller justeras efter nya förutsättningar finns vi alltid tillgängliga. Garantier i stort och i det lilla.