Inredningsarkitektur

Codesign är en fullservice arkitekturbyrå, en mix av många kompetenser. Vi arbetar med inredning hela vägen från behovsanalys och förstudie, projektering och design till upphandling och leverans. Från vårt kontor i Stocholm är vi verksamma över hela landet och även med projekt i Europa.

Vi som inredningsarkitekter tillsammans med våra uppdragsgivare definierar mätbara effektmål. Utifrån dem skapas koncept. Vi talar aldrig om att det ska bli ”snyggt”.

Vi arbetar alltid med målen, hur lokalerna ska stötta affären och organisationen för att ge den bästa utväxlingen. Hur ett varumärke ska upplevas i sin helhet och i detaljerna, employer branding.

När uttrycket och konceptet stöttar funktionen blir projektet en förlängning av uppdragsgivarens kultur.