Ljusdesign

Ljusdesign på Codesign är delvis en specialkompetens, men samtidigt en naturlig del av projektets helhet. Vi skapar uttryck och rumslighet med arkitektur och gör den synlig och funktionell med ljus. Den enskilda ljuspunkten uppmärksammar oss på detaljer och rummets utformning, samtidigt är den en del i det komplexa och övergripande belysningssystem av allmänljus. Vi skapar en inbjudande känsla med ljuset, vi kan skapa effekter med ljuset, framförallt ska ljuset i sin helhet ge en god inspirerande arbetsmiljö. Genom att från start inkludera en ljusdesigner i teamet skapar vi helheten.