Projektledning

Arkitektur- och inredningsprojekt omfattar alltid en grupp av kompetenser och konsulter som samverkar. På Codesign har vi erfarenhet av att samordna arbetet i stora och små projekt, allt från ny- och ombyggnad av fastigheter till inredningsuppdrag med leverans och montage. Vi kan stötta processen med projektledning i delar eller i sin helhet av projektet, vi kan vara din representant och/eller ditt bollplank i relationen med andra konsulter och leverantörer, vi deltar i byggmöten och bistår med vår erfarenhet.