Kry Webhälsa HK

Snabbt, effektivt med mycket impact!

Type av projekt: Kontor HK
Storlek: 1700 kvm
Hur många brukare: 160 anställda
Inflytt/ slut: April 2018
Plats: Stockholm

Hur skapas en arbetsplats åt ett helt nytt företag i en helt ny bransch? Utan fysisk referens men med många gamla och nya arbetsplatsfunktioner som brief. Vår kund heter KRY och branschen kallas webbaserad vård. Där patienten träffar läkare och psykologer via video men även fysiskt på plats i deras kontor och mottagning. Flera behov i ett alltså. Vårt inredningskoncept blev en viktig pusselbit för KRY i sitt varumärkesbyggande. Ett startup-bolag med snabb tillväxt och hög förändringsvilja där den fysiska miljön ska stödja det digitala gränssnitt där patienterna möter KRY. Tillsammans med kunden tog vi fram ett skalbart koncept som nu rullar ut på nya marknader i Europa där KRY etablerar sig. Oslo, Paris, Madrid och Barcelona. Det analoga mötte det digitala i vårt uppdrag där resultatet blev en funktionell plats med tydlig identitet för både läkarna, patienter och besökare som alla är en del av KRY.

Team: Frida Wanselius,  Veine Bartos,  Moa Dahlin,  Linnea Börjars,  Anton Valek

Ansvariga inom projektet

Frida Wanselius
Mer info...
Veine Bartos
Arkitekt
Mer info...
Moa Dahlin
Arkitekt
Mer info...
Anton Valek
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt