Kulturnatten

En pall-workshop om pallen som demokratiskt verktyg och om konsten att hänga

Barn, en femtedel av svenska befolkningen, exkluderas från aktiv påverkan i utformningen av våra städer.
Vi tillägnar natten barn och ungas roll och förmåga att bidra med unika insikter i stadsutvecklingen som experter i deras egen kontext. Hur hänger unga i staden idag?

Undersök konsten att hänga. Låt dina tankar formge din portabla hängmöbel i vår pall-workshop för att sedan ta med dig ditt nya demokratiska verktyg ut i natten.

Ett gäng ingenjörer som stannade till och byggde lite pallar.


Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...