Meda

Uppdrag
Meda kontaktade Codesign då man hade behov av att effektivisera sina lokaler i samband med tillväxt. Dessutom ville man tydliggöra varumärket i lokalerna och öka synligheten bland medarbetarna.

Lösning

Organisationen har gått från egna rum till ett öppet kontorslandskap rikt på både tystarum och konferensrum. Den centrala platsen är torget, beläget mitt i huset, och här sker både möten och måltider.

Resultat

Lokalen som tidigare upplevdes som svårorienterad har öppnats upp och numera är alla arbetsplatser placerade längs med fönsterpartierna. Outnyttjade ytor som korridorer har istället ersatts med kommunikationsstråk och flexibla ytor med tillexempel skjutbara skärmar. Uppdraget växte från att omfatta två till istället tre plan, samt entréyta och reception.

Om meda

Meda är ett ledande internationellt specialty pharma-företag med en bred produktportfölj som når mer än 80% av den globala läkemedelsmarknaden. Försäljningen uppgick till mer än 19,6 miljarder SEK i slutet av 2015.

team: Camilla Nordgren, Julia Andersson, Johanna Astner, Åsa Grönlund, Ulrica Magnusson

Tillbaka till projektöversikt