Sök efter namn:

Sofia Löwhagen
Arkitekt

Sofia har arbetat som handläggande/ ansvarig arkitekt i snart 20 år. Förmågan Sofia har är att ställa rätt frågor i rätt tid för att få igång dialog kring projektavgörande mål och att jobba metodiskt för att säkra målen i varje skede är viktig för Codesign. Hon har arbetat mycket både i tidiga skeden och med projektering. Från handskisser till BIM. Sofia har handlagt/ varit ansvarig arkitekt för om- tillbyggnader upp till 30 000 kvm, nybyggnader upp till 13 000 kvm. Mot kunder såsom JM, NCC, SISAB och flera kommuner i mellansverige. De senaste åren har Sofia valt att arbeta främst med skolor och förskolor.

Exempel på projekt som Sofia arbetat med:
+46 (0)707 57 30 95
sofia[at]codesign.se
Emelie Heinlo
Change and learning manager

Emelie arbetar med verksamhetsutveckling ur ett pedagogiskt perspektiv i samband med skol- och samhällsutvecklingsprojekt. Hon brinner för att tillsammans med kund och brukare synliggöra och specificera verksamhetens mål, visioner och värden för att i samspel med arkitektur utveckla den pedagogiska lärmiljön. Emelie har en bred erfarenhet från skolvärlden; både som lärare och utvecklingsledare med roll i lednings- och samordningsforum. Hon har även arbetat med projektledning samt design i rollen som kostymör och stylist.

Exempel på projekt som Emelie arbetat med:
+ 46 (0)73 93 94 229
emelie[at]codesign.se
Johan Alvfors
Arkitekt

Johan är nyutexaminerad arkitekt som är utbildad i Stockholm och i Zürich med lika delar nyfikenhet, envishet och pragmatism. Innan arkitektlivet har han arbetat inom utbildningspolitiken med särskilt fokus på pedagogik och lärandemiljöer. För Johan är sambandet mellan stora samhällsfrågor och små detaljer viktigt. Vare sig det rör boendet, arbetet eller lärandet är hans intresse hur arkitekturen gör skillnad. Intresset och förståelsen för samhället, verksamheten och människan är centralt. Johans erfarenheter av förändringsprocesser och förmåga att snabbt förstå organisationer går hand i hand med en interdisciplinär och involverande process.

Exempel på projekt som Johan arbetat med:
+46 (0)730 50 37 72
johan[at]codesign.se
Helen Wahlberg
Arkitekt

Helen är arkitekt SIR/MSA och utbildad på Konstfack University of Arts, Crafts and Design. Hon har 7 års erfarenhet av arkitektoniskt skapande genom byggprocessens alla skeden från idéskiss, koncept, projektering till färdigställande. Med en bakgrund från reklam- och webbranschen har Helen även jobbat med varumärkeskommunikation, grafisk formgivning, storytelling och design. Genom att sammankoppla de båda yrkesområdena har Helen en erfarenhet och stor kunskapsbank till att omsätta idéer till unika projekt med fokus i varumärkesbyggande arkitektur.

Exempel på projekt som Helen arbetat med:
+46 (0)70 602 59 55
helen[at]codesign.se
Nadine Aschenbach
Arkitekt

Nadine är arkitekt med 17 års yrkeserfarenhet från Sverige och Storbritannien. Hon har arbetat med projekt i samtliga skeden, från analys och koncept till projektering och övervakande av byggarbeten. Nadine har även ett stort intresse och utökat sin kompetens inom stadsplanerings- och hållbarhetsfrågor i urban miljö. Under de senaste åren har hon jobbat med huvudfokus på skolprojekt.

Exempel på projekt som Nadine arbetat med:
+46 (0)723 17 75 77
nadine[at]codesign.se
Lovisa Kroon
Arkitekt

Lovisa är arkitekt SAR/MSA, utbildad på KTH och Facoltà di Architettura dell´Università degli Studi di Ferrara, Italien. Från koncept och första skissen till färdigställt projekt - efter tio år i yrket har Lovisa erfarenhet av alla delar i processen. Hon har stor vana vid projektering och har handlagt komplexa ombyggnadsprojekt och även ritat specialsnickerier på detaljnivå. Med ett särskilt intresse för bostäder har hon de senaste åren ritat främst villor, flerbostadshus och vindsinredningar. Hon lägger gärna energi och omsorg på detaljer, för att helheten ska bli så bra som möjligt.

Exempel på projekt som Lovisa arbetat med:
+46 (0)709 16 66 51
lovisa[at]codesign.se
Anna Danielsson
Projektledare

Uppdateras inom kort.

+46 (0)722 44 21 84
anna[at]codesign.se
Staffan Virke
Arkitekt

Staffan Virke är arkitekt MSA utbildad på KTH. Han har varit verksam på Codesign sedan 2003 där han varit delaktig i att bygga upp verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen har varit utställningar, kontor och skolor med särskilt fokus på brukardialog och delaktighet i hela processen från förstudie till färdigställt projekt.

Exempel på projekt som Staffan arbetat med:
+46 (0) 707 94 47 15
staffan[at]codesign.se
Veine Bartos
Arkitekt

Veine Bartos är utbildad på Konstfack, inredningsarkitektur och möbeldesign. Han började jobba på Codesign research studio 2015 och har varit delaktig i arbetet ”Body and Border” som fick internationell spridning med utställningar i bl.a Stockholm och Belgrad. Sedan September 2016 jobbar Veine på Codesign. Vid sidan av arbetet på Codesign är Veine aktiv som scenograf och är med och driver Ställbergs gruva, en plattform för samtida konst i Bergslagen.

Exempel på projekt som Veine arbetat med:
+ 46 (0) 704 821 157
veine[at]codesign.se
Johan Carpner
VD

Johan har en bred bakgrund som formgivare med ett flertal utmärkelser och stipendier för sin design och produktformgivning. Han försöker ständigt utmana det konventionella med nya sätt att se på formgivning utan att det han gör, ska upplevas konstigt eller oförståeligt . Små förändringar ger nya intryck. Att allt från en textrad till ett hus kommunicerar med mottagaren är Johans drivkraft. Frågan är om det finns vänliga färger och arga hörn? Hur får man allt att samspela? Med nyfikenhet att lyssna på andra och viljan att dela med sig av egna idéer och kunskaper gillar han att kombinera egen designkunskap med planering och formgivning.

Exempel på projekt som Johan arbetat med:
+46 (0) 708-95 76 20
johan.carpner[at]codesign.se
Martha Brauer
Designer

Martha började sin utbildning i Lund där hon tog en kandidat i Industridesign. Efter detta flyttade hon vidare till Stockholm för att läsa en master i design på Konstfack. Under sin studietid på konstfack utvecklade hon ett intresse för det taktila som ett hjälpmedel för att beskriva och uttrycka sig. Hon började jobba på Codesign research studio 2017 och har varit delaktig i arbetet ”Dolda rum” som undersökte kopplingen mellan FN:s barnkonvention och arkitektur. Sedan september 2018 jobbar hon på Codesign.

+46 (0)762 322 758
martha[at]codesign.se
Karen Holmgren
Inredningsarkitekt föräldraledig

Karen har en bakgrund som civilekonom med 10 års erfarenhet som bland annat business controller i bankvärlden både i Stockholm och Köpenhamn. Nyfikenheten och viljan och viljan att arbeta tredimensionellt samt påverka människors närmiljö gjorde att hon vidareutbildade sig inom inredningsarkitektur i New York, där hon sedan arbetade i ett par år med fokus på privata bostäder. I Sverige har projekten varit av stor variation med alltifrån restauranger och kontor med fokus på att bygga varumärke i lokalen genom arkitektur, med stor hänsyn till medarbetarperspektivet.

+46 (0)70 746 66 63
karen[at]codesign.se
Moa Dahlin
Arkitekt

Moa är arkitekt och började parallellt med sina studier som praktikant på Codesign 2011. Under sin studietid på KTH utvecklade hon ett intresse för arkitektonisk representation, vilket också blev temat för hennes examensarbete. Detta intresse har genererat en fascination för gränslandet mellan konst, arkitektur och grafisk form. Moa tycker också det är viktigt att människor känner sig bekväma i den arkitektur som är skapade för dem.

Exempel på projekt som Moa arbetat med:
+46 (0)736 27 25 38
moa[at]codesign.se
Sara Artursson
Ekonom

+46(0)76 775 52 99
sara[at]codesign.se
Lina Narvaja
Arkitekt

Lina är arkitekt SAR/MSA utbildad på KTH och på École de l’Architecture de la Villette i Paris. Hon har 9 års erfarenhet av arkitektoniskt skapande i olika skalor, allt ifrån detaljprojektering av privata villor och inredningsuppdrag till omfattande bostadsprojekt för beställare som Oscar Properties och Magnolia bostad. Lina har följt byggprocessen i alla skeden och har erfarenhet av såväl skissfas, byggprojektering samt färdigställande. En särskild passion är att närvara på byggen för att på plats kunna säkerställa att slutresultatet håller en hög arkitektonisk nivå. Under ett flertal år har Lina arbetat som gästlärare på Konstfack.

Exempel på projekt som Lina arbetat med:
+46 (0)73 552 00 66
lina[at]codesign.se
Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio

I sin roll som ansvarig för Codesign Research Studio förenar Jelena sin erfarenhet från både praktiskt och akademiskt arbete. Hon är idag adjunkt och undervisar på KTH två dagar i veckan. Jelena har studerat och undervisat på Oxford Brooks University i Oxford, Pratt Institute, Parsons School of Design och Columbia University School of Architecture i New York. I praktiken har Jelena framförallt arbetat med rum och arkitektur som identitetsbärare inom den kommersiella världen, men hon har även ritat bostäder, broar och tunnlar i Los Angeles, Stockholm och New York.

Exempel på projekt som Jelena arbetat med:
+46 (0)70 66 55 008
jelena[at]codesign.se
Ida Isaksson
Inredningsarkitekt

Ida är en kreativ inredningsarkitekt som älskar att skapa miljöer som berättar en historia och ger en känsla för platsen. Hon har mångårig erfarenhet av att leda både kontors- och hotellprojekt från konceptfas till färdigställande. Med en kandidatexamen i inredningsarkitektur och en magisterexamen i design använder sig Ida av interdisciplinära metoder för att uppnå dynamiska och hållbara resultat.

+46(0)701 45 14 06
ida[at]codesign.se
Jonathan Yamamoto Wahlstedt
Arkitekt

Jonathan har en konstnärlig examen i inredningsarkitektur och möbelformgivning på Konstfack. Under utbildningstiden fick han även möjlighet att studera arkitektur på en konstskola i Tokyo. Jonathan har även en examen i arkeologi och har läst en curatorutbildning inom utställningsproduktion. Han har utformat utställningar för museer och gjort scenografier för teater och dansföreställningar. Jonathans intresse för arkitektur har växt fram ur viljan att förstå hur vi människor med våra sinnen och kroppar upplever och påverkas av rummet och världen omkring oss.

Exempel på projekt som Jonathan arbetat med:
+46 (0)760 238 478
jonathan[at]codesign.se
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare

Peter grundade Codesign i slutet på 90-talet när han fortfarande studerade arkitektur. Codesign levde i en lycklig småskalig entreprenörsanda under sina första 15 år då Peter parallellt med företagande hade ett starkt engagemang i den akademiska världen. Från studierektor till kommunikationsansvarig och CAD-ansvarig till lärare i olika årskurser. Idag medverkar Peter till företagets framväxt genom sitt breda nätverk, ett starkt förändra-världen-engagemang, föreläsningar och framtidsvisioner. Inom Codesign bidrar Peter med en hög energinivå, en hög röst och en hög lägstanivå.

Exempel på projekt som Peter arbetat med:
+46 (0)709 24 49 74
peter[at]codesign.se