Mellanrummet

Projekt Mellanrummet undersöker rummet och tiden under en tunnelbaneresa. Mellanrummet, det flyktiga rum vi stiger in i och som tvingar oss att stanna upp under några minuter mellan avresa och destination, kan definieras som tristess, dagdrömmeri och allt däremellan.

I en tid där allt går snabbare än tidigare och tiden för eftertanke tycks alltmer knapp har vi utforskat tunnelbanan som ett rum som lämnar utrymme för tankarna att vandra.

Projektet tog avstamp i en undersökning som visar att bara 46 % av Stockholms tunnelbaneresenärer fokuserar på omgivningen eller aktivt sysselsätter sig när de åker i kollektivtrafiken, den resterande 52 % tycks inte göra någonting. Vi har försökt svara på frågor om tunnelbanerummet, stillaståendets fristad, hur skapas ett rum för ingenting?

Syfte
Att lyfta fram resenärens perspektiv på resan och givetvis göra de som ansvarar för tunnelbanans rum medvetna om detta.

Resultat
Undersökningen resulterade i en rapport som presenterades genom en film och i en stor artikel i Dagens Nyheter. 

Vi träffade även samtliga aktörer i Stockholms lokaltrafik inklusive SL och presenterade vårt material för dem.