Natural Cycles

Typ av projekt: Redesign kontorsprojekt
Storlek: 1200 kvm över två våningar
Hur många brukare: 120 anställda
Inflytt: Oktober 2018
Plats: Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm

Natural Cycles

Natural Cycles är ett bolag med passion för kvinnors hälsa, de tillverkar en applikation som genom en algoritm fungerar som ett naturligt preventivmedel.

Codesigns uppdrag har bestått i att ta fram ett inredningskoncept samt projektera och genomföra renovering av företagets lokaler i centrala Stockholm. Resultatet är ett koncept som speglar Natural Cycles värderingar: Naturlighet, styrka, vetenskap och mänsklighet. Men är också en lösning som tar hänsyn till ambitionen att i framtiden ha möjlighet att dubblera antalet anställda samt erbjuda både en mängd olika typer av arbetsplatser och fasta platser.

I Inredningen syns konceptet i form av naturliga kulörer, mjuka former och harmoni som står i kontrast till det vetenskapsbetonade och teknologiska.

Tillbaka till projektöversikt