Netlight Consulting HK

Netlight händer där Netlight möts

Typ av projekt: Kontor HK
Storlek: 3500 kvm
Hur många brukare: 224 arbetsplatser
Medverkande: Arkitekt, projektledare
Inflytt: Maj 2019
Plats: Stockholm city

Nytt huvudkontor anpassat för tillväxt

Netlight Consulting är ett IT-konsultbolag med kontor i flera europeiska städer, i Stockholm, Berlin, London, Hamburg, Helsingfors och Oslo. Företaget, som har funnits sedan 1999, har idag totalt ca 800 anställda konsulter. Kundgruppen består främst av digitala tillväxtbolag.

Netlight är en värderingsstyrd organisation som har blivit utsedd till årets arbetsplats flera år i rad. Företagskulturen är stark och vårdas och utvecklas genom gemensamma aktiviteter så som utbildning och kunskapsutbyte.

 

En knutpunkt - ett hem

På innerstans mest attraktiva adress med utsikt över Stockholms hustak fick Netlight en ny hemvist. När vi skapade inredningskonceptet var det viktigt för medarbetarna, både de som arbetar på plats och konsulter som jobbar externt, att ha en knutpunkt som känns som ”hemma”.

En känsla som skulle vara genomgående är att det nya kontoret ska vara kosmopolitiskt, en kunskaps-HUB som inbjuder till medskapande, samtal och kunskapsutbyte både externt och internt.

Viktigt för Netlight var att kontoret skulle utstråla autenticitet. Göra ett övertygande intryck i första mötet som syns och känns ut i hela organisationen, från kontorets entré hela vägen ut till konsulternas arbetsplatser.

Vinterträdgårdar - en förlängning av bistron

Som en förlängning av bistron, blir vinterträdgårdarna en plats för arbetsmöten eller måltid. Ljusinsläppet från de stora glaspartier i vinterträdgårdarna och fasad gör mörka textiler och naturmaterial tillåtande.

Gestaltning Liquid Solid Gas

Termer som ”liquid, solid & gas” beskriver medarbetarnas olika behov, och har genomsyrat hela konceptet.  Resultatet är en arbetsplats med olika typer av rumsliga funktioner där alla möts, och  som erbjuder variation av arbetsmiljöer, tempon och sinnesstämningar.

En plats där man möts och är tillgänglig för alla

Genomgående har de platser på kontoret som är knutpunkter fått egna specialanpassade och platsbyggda möbler. Den välkomnande receptionsytan och entréytan har möbler där olika solida material möts. Konceptets utgångspunkt är en balans mellan motpoler: kosmopoliskt och hemma-känsla, statiskt och organiskt, jordnära och modernt

Inredning som består av sten och massivt trä i kontrast till metaller talar för konceptets motpoler.

Bistron är en samlingsplats för alla

Bistron används frekvent av interna och externa kollegor, kunder och samarbetspartners för bland annat för arbete, möten, events och matsal.

Tillbaka till projektöversikt