Här samlar vi information om pågående projekt, pressmeddelanden, artiklar om oss, våra CoTalks och övriga aktuella ämnen.

Behöver du pressmaterial eller vill komma i kontakt med ansvarig för CoNews? Hör av dig till oss på info(at)codesign.se

Bygga hus av hus – Återhus!

Codesign deltar i webinar under innovationsveckan!

Hur får vi ihop materialsnurran i bygg- och fastighetsbranschen genom återbruk av våra tyngsta byggnadsresurser – stommar, pelare, balkar, bjälklag, trapphus, hisschakt och fasader av stål och betong?

Codesign deltar under innovationsveckan tillsammans med Fabege, NCC och RISE, tillsammans bjuder vi in till ett rundabordssamtal om möjligheterna till att uppnå cirkulära materialflöden i stor skala.

Under en timmes tid bjuder vi på olika perspektiv och diskussion kring förutsättningarna för Återhus, vi berättar om senaste framstegen i vårt forskningsprojekt Rivningsobjekt – från kostnad till resurs och svarar på era frågor.

Anmäl dig här!

Plats: Online

När: Fredag den 9 Oktober 2020

Tid: kl. 09:00 – 10:00

Frågor? Maila jelena@codesign.se

Varmt välkommen!

Fotograf: Brendan Austin

CoTalk 20 Maj webinar: Återhus – Att bygga hus av hus

Fotograf: Joakim Kröger, NCC

En panel av experter inom olika delar av Återhusprocessen kommer att diskutera möjligheterna till att skapa en systematiserad process för demontering och återbruk av rivningsobjekt.

Under en timmes tid kommer du att kunna lyssna på paneldebatten och ställa frågor i chatten.

 

Panelmedlemmar:

Peter Ullstad, Ägare, Codesign Arkitekturbyrå AB

Madeleine Nobs, Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building Sweden

Katarina Malaga, FoU Forskning och Affärsutvecklare, RISE

Sofia Heintz, Expert Fastighetsutveckling & Nyproduktion, SABO, Sveriges Allmännytta

Projektpresentation: Nadine Aschenbach, projektledare, Codesign

Moderator: Jelena Mijanovic, projektledare, Codesign

Anmäl dig här

Plats: Online

När: Onsdag , den 20 Maj 2020

Tid: kl. 08:00- 09:00

Frågor? Maila jelena(at)codesign.se

Varmt välkommen!

Återhus – artikel i Byggvärlden

 

Artikel Byggvärlden 200414

Går det att bygga nya hus av delar från gamla hus? Hur skapar man Återhus, en ny byggnadstypologi?
Det ska Codesign Sweden nu ta reda på i projektet Rivningsobjekt – från kostnad till resurs.

Projektet är en samverkan mellan Codesign, NCC och RISE och projektleds av arkitekterna Nadine Aschenbach och Jelena Mijanovic på Codesign. Projektet som består av två delar, en mera teoretisk del och ett praktiskt pilotprojekt, har fått bidrag från både Vinnova och RE:Source, Energimyndigheten.

Den första delen, som fått 500 000 kronor från Vinnova, går bland annat ut på att identifiera vilka befintliga byggdelar som ger mest klimatpositiv effekt vid återbruk.
– Vi måste tänka om och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas i så stor omfattning som möjligt inom både ny- och ombyggnation, säger Jelena Mijanovic.Projektet har som mål att utveckla en systematiserad process för demontering och återbruk av rivningsobjekt.
Det första steget är att samla in data från rivningsprojekt. Bland annat genom att identifiera material och produkter som kan återanvändas för storskalig nybyggnation.

Rivningsmetoder ska utvärderas och i projektet undersöks också nya processer för varsam demontering av värdefulla byggnadsdelar samt metoder för säkerställande av återbrukskvalitet. Delarna testas av RISE, för att bland annat kontrollera hållfasthet och hälsoaspekter genom platsbedömning (okulär besiktning, hammare), icke-förstörande tester (georadar, ultraljud och XRF-pistol) och laboratorietester.– Vi kommer att fokusera på stora delar och viktprocent. Det handlar om till exempel stomdelar, trapphus, pelare och fasadelement, säger Jelena Mijanovic.
– Vi ser att det finns ett glapp för oss att fylla här. Många projekt fokuserar på återvinning av mindre delar som inredning och glaspartier, men vi vill titta på befintlig byggmassa, säger Nadine Aschenbach.
Projektets långsiktiga mål är bland annat att bidra till minskat bygg- och rivningsavfall och minskade koldioxidutsläpp.

Läs hela artikeln  Byggvärlden.se

Källa: Artikel publicerad 200414, författare Anna Sjöström

 

Byggvärlden är en modern och oberoende tidning för byggbranschens beslutsfattare. Sveriges största affärstidning för byggbranschens beslutsfattare (TS-kontrollerad).

 

Lidingö stadshus nominerat till Årets Bygge

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris och sätter fokus på de fantastiska projekt som byggs i Sverige varje år. Totalt nomineras 10 projekt som färdigställts under året. Ett av de nominerade projekten är Lidingö Stadshus. 

Codesign har arbetat med utveckling av kommunens lokaler i samband med en omorganisation. Uppdraget innebar att rusta huset för framtiden, och se över hur organisationen på bästa sätt ska stödjas av sina renoverade lokaler. Målet var att skapa ett hus tillgängligt för alla.

På frågan vad slutbrukarna är mest nöjda med:

”Slutresultatet, att vi trivs så himla bra med det här nya huset . Att det har blivit öppet för alla Lidingös medborgare”, Christina Karlemyr, Byggherre Lidingö stad. Källa: Byggindustrin.se

Den vinnande kandidaten presenteras under byggindustrin.se, kl.12.00 den 31 mars.

Läs mer om projektet och nomineringen här. 

Vill du veta mer om projektet, läs här eller kontakta Peter Ullstad.

Tidningen Arkitekten – Codesign hävdar barnens rätt

Tidningen Arkitekten publicerar artikel om Codesign Research Studio och skriver om arbetet kopplat till Barnkonventionen och det senaste forskningsprojektet som handlar om hur barn ska kunna påverka arkitektur och stadsutveckling.

CoRS arbete fokuserar på att testa metoder tillsammans med barn och unga för inkludering av dem i stadsplanering och arkitektur samt att hjälpa dem få upp ögonen för sin expertkunskap kring egna behov och önskemål i sina urbana miljöer.

För ett år sedan drog arkitekter från Codesign research studio på sig dräkter gjorda av flygblad med texter om barnkonventionen på Sergels torg i Stockholm. Det var startskottet för nedräkningsprojektet 3,2,1 Barneval! och för ett intensivt år med arbete kring barns rättigheter och vilken betydelse barnkonventionen har på möjligheten för barn att påverka arkitektur och stadsutveckling.

Genom ballongaktivism, gerillaaktivism, pallbyggen och möblering av parkeringsplatser har de informerat barn om deras rättigheter och gett dem verktygen att både påverka och att själva utforma de rum där de vistas.

Artikel i tidsskriften Arkitekten

 

Rivningsobjekt – från kostnad till resurs

Återbruk blir Återhus

Vi har fått innovationsbidrag från Vinnova för att genomföra projektet Rivningsobjekt från kostnad till resurs.

Hållbar arkitektur och cirkulär ekonomi har alltid legat oss varmt om hjärtat. Bygg- och fastighetsbranschen producerar varje år stora mängder avfall och förbrukar naturresurser. Hållbart samhällsbyggande måste utgå från cirkulär ekonomi och materialflöden. Vi behöver vända trenden drastiskt och behöver ändra inställning och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas.

Nu går starten för ett nytt projekt som ska tillgängliggöra och återbruka material och byggnadsdelar från rivningsobjekt för både ny -och ombyggnation, i en systematiserad process.

Projektet är en del av Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” för hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Med bidrag från Vinnova kommer Codesign i samverkan med NCC och RISE identifiera hur vi kan bygga hus av hus – Projekt Återhus

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida  här

Ansvariga och för mer info om projektet: Nadine, Jelena och Peter 

 

Bygga´re tryggare, en ny metod för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer

Barnkonventionen blev lag i Sverige den 20 januari 2020, en historisk händelse som leder vägen mot en mer barninkluderande beslutsprocess inom arkitektur och stadsplanering.

I samarbete med Rädda Barnen och Ekhammarskolan, är metoden Bygga’re Tryggare framtagen som ett verktyg för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer, beställning av nya skolbyggnader eller ombyggnation av äldre skolor. Den syftar till att definiera barnens egna behov och önskemål och inkludera dem i organisation, planering och design av tryggare lärmiljöer.

Emelie och Sofia från Codesign har redan kunnat adressera barnens behov till skolors organisation, kultur och fysiska miljö.
– I våra pågående skolprojekt på Codesign så har vi med hjälp av kunskapen från Bygga’re tryggare kunnat revidera planlösningar, studera flöden, omformulera effektmål och specialrita möbler i takt med att kartläggningen av behovs-brännpunkterna i de olika skolytorna blottlagts.

Hanna Thermaenius på Rädda Barnen har kunnat kartlägga behovs-brännpunkter som handlar om viktiga behov i svensk skola.

-Barn som har upplevt stressfyllda livssituationer, och en skolklass på mellanstadiet har pekat ut brister och akuta behov i sin skolmiljö och gett förslag på hur man förbättrar den.

Bygga’re Tryggare är finansierat av ThinkTank ArkDes och utfört av Rädda Barnen, Codesign och Codesign Research Studio i samarbete med Ekhammarskolan.

Här kan du ladda ner Bygga’re Tryggare kartan!

Om du vill beställa en fysisk kopia, maila cors@codesign.se

 

Boverket har utnämnt Brogårdaskolan som ett föredömligt exempel för skolprojekt

Vi på Codesign är otroligt stolta!

Boverket har utnämnt Brogårdaskolan som ett föredömligt exempel i sin vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer.

Inom ramen för arbetet med arkitekturpolitiken, ingår Brogårdaskolan i Boverkets exempelsamling för inspiration och vägledning till framtidens nya projekt inom förskola och skola.

Läs mer om Boverkets exempelsamling  www.boverket.se/arkitektur-skolexempel

Vi organiserar studiebesök i Brogårdaskolan

Välkommen till Brogårdaskolan i Bjuv! Nu organiserar vi studiebesök i Brogårdaskolan för kommuner, skolor, entreprenörer och alla nyfikna.

 

Är ni intresserade av att:

  • – delta i en guidad rundtur i skolans lokaler och utemiljö
  • – träffa pedagoger och/eller arkitekter
  • – dela våra erfarenheter av samverkansprojektet
  • – höra om vårt arbetssätt att skapa inkluderande arkitektur
  • – betydelsen av verksamhetsutveckling
  • – vikten av att involvera verksamheten aktivt i utformning av projekt

Ta gärna kontakt med Nadine Aschenbach på Codesign så skräddarsyr vi ett program till er.

Kontaktuppgifter:

+46 (0) 723 177 577

nadine@codesign.se

Notering

Det finns ett stort intresse för Brogårdaskolan och för att det ska vara hållbart och givande att genomföra studiebesöken behöver vi kunna täcka vissa omkostnader som besökare behöver stå för. Denna kostnad beror på besökargruppens storlek och omfattningen av programmet.

CoRS skapar pop up-häng för unga på Söder

CoRS skapar pop up-häng för unga på Söder.

”I en liten ficka på Swedenborgsgatan finns numera en loppishörna, sittbänkar och utrymme för brädspel. Det är elva ungdomar som snickrat ihop allt, tillsammans med arkitekter från den ideella studion Codesign Research Studio.”

Läs mer här!

Codesign och CoRS angör Almedalen!

Codesign och CoRS angör Almedalen. Förutom en liten runda bord och paneler, planerade och spontana möten kommer CoRS att aktivista. Så följ oss i etern, läs tidningar och titta på skärm.

Tove Siöwall blir certifierad tillgänglighets sakkunnig

Tove Siöwall blir certifierad tillgänglighetssakkunnig efter att ha genomgått en utbildning om de lagkrav som ställs på fysiska miljöer, befintliga såväl som planerade. Detta görs som ett led för Codesign att ytterligare vara i framkant för inkludering.

Hur skapas meningsfulla deltagande- processer?

Arkitekt Linda Gustafsson-Lutener och Emelie Heinlo, Change and Learning Manager på Codesign kommer delta i ett seminarium hos ArkDes den 8e februari, kl 16.00–17.00. De kommer att presentera vårt projekt Brogårdaskolan där vi jobbade med inkluderande metoder.

Häng gärna på och anmäl dig här!

Ta en titt på bygget av nya Brogårdaskolan

För att involvera eleverna i byggprocessen av nya Brogårdaskolan har Monika Kjell, rektor, och Paulina Gyll, skoladministratör gjort en film där de går runt på byggarbetsplatsen och upptäcker rum för rum. Ta dig en tur i nya skolan du också! Se filmen här.

Vad är break even för social hållbarhet?

På onsdag kl 12 arrangerar vi ett seminarium i Almedalen om vad som är break even för social hållbarhet. Kom till arkitekturträdgården eller se det live här!

De tre hållbarheterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska leva i symbios, men vi behandlar dem som separata objekt. Hur kan vi sätta en lägstanivå för social hållbarhet i samhällsbyggandet? Först då kan vi skapa mervärden och hålla ihop såväl samhälle som hållbarhetsarbete.

Vi kan mäta ekologisk och ekonomisk hållbarhet rätt väl, men det tredje benet på hållbarhetspallen vet vi väldigt lite om; vare sig hur långt det är eller vad det är gjort av. Det som sätter krokben för den sociala hållbarheten är enkelspårighet. För att definiera och göra det socialt hållbara får samtalet inte begränsas till en enskild disciplin, myndighet eller kommunal förvaltning.

Social hållbarhet är inte utbildning, boende eller omsorg – det är symbiosen emellan dem. Svaret står att finna i det multidisciplinärt samtalet, värderandet och agerandet. Att våga korsa korridoren och samarbeta över budgetgränserna. Panelen diskuterar och exemplifierar med fokus på att utforska och inspirera till social hållbarhet i ett byggande för samhället.

Medverkande:
Peter Ullstad, Arkitekt, moderator, Codesign
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Åsa Andersson, VD/Direktor, Stiftelsen Stora Sköndal
Harry McNeil, Marknads- och hållbarhetschef, Sveafastigheter Bostad AB

Arkitekter i aktion om barns rättigheter

Nu är det klart att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige. Svenska Codesign Research Studio har arbetat med barns rum och rättigheter i snart ett år. Nyligen utförde de en aktion i Venedig för att uppmärksamma de rum där barn låses in på svenska institutioner.

Läs hela reportaget om aktionen i Arkitekten eller läs mer om Codesign Research Studio.

1000 goda skolor på 10 år – nu bygger vi våra barns framtid! Besök oss i Almedalen.

Sverige står idag inför en demografisk samhällsutmaning som är helt avgörande för våra barns framtid. Hur vi agerar nu bestämmer också vilka grundläggande funktioner som ett samhälle ska bestå utav och tillhandahålla. Vi, som Sveriges ledande skolbyggare, vill tillsammans bidra till visionen om ”världens bästa skolbygge”. Förstår stat och kommun omfattningen samt tidspressen vi står inför?

Hur vi prioriterar välfärdssamhället och utbyggnaden av de skolor vi behöver de närmaste åren kommer att avgöra hur vårt samhälle hänger ihop. Skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag och som vi tror att samhället vill sträva efter framöver. Vi tror att vi fortsättningsvis vill vara allra längst fram i världen när det gäller utbildning, öppenhet, valfrihet och våra barns lika möjligheter i livet. Men för att det ska fungera framgent så behöver vi tänka annorlunda, planera framåt, jobba mer iterativt och samarbeta över gränserna. Därför har vi, Sveriges ledande skolbyggare, tagit första steget för ett initiativ för ett nytt och mer öppet sätt att arbeta mot gemensamma mål för våra barns skola.

Om bostadsbristen är ett akut problem idag som vi har negligerat under många år, så är det ingenting jämfört med bristen på skolor. När politikerna pratar om att vi måste bygga bostäder så hör vi väldigt lite om de övriga samhällsfunktioner som samtidigt måste till. De senaste siffrorna är att över 1 000 nya skolor behöver byggas de närmaste 10 åren. Det är arbetsplatser för säkert 50 000 nya skolledare och pedagoger och för smått otroliga 450 000 elever. Redan idag är skolan Sveriges största arbetsplats och den ska alltså växa med en tredjedel på väldigt kort tid. Vi som ritar, bygger och förvaltar dessa skolor känner ett oerhört stort ansvar inför uppgiften. Vi känner att vi både kan och vill bidra till att 1 000 skolor på tio år också blir ”världens bästa skolbygge”.

Vi som dagligen arbetar med miljöer för lärande vet att det finns miljöer som hjälper eller stjälper. Vi vet också att våra lärmiljöer är ojämlika beroende på var i landet man befinner sig, mycket beroende på bristen på erfarenhet och kunskap om hur en skola ska beställas och byggas. Ojämlikheten i skolan leder inte sällan till utanförskap, sociala problem och otrygghet. Här är en av våra största utmaningar som skolbyggare. Att inkludera såväl skolbarn, verksamhetsledare som lärare och pedagoger samt förvaltningschefer och driftspersonal tidigt i processen är nyckeln till socialt hållbara skolmiljöer. Men har kommunerna den framförhållningen när beslut tas avseende om-, till- och nybyggnad av skolbyggnader och utemiljöer? Har beställarna den kunskapen och framför allt har de mandatet att i ett tidigt skede planera proaktivt? Många kommuner skulle redan idag behöva ett tydligt beställarstöd för den kanske enda skolan de nu ska bygga, denna mandatperiod.

Hur ligger vi då till i planeringen av de nya skolor som ska byggas de närmaste åren? Ser vi redan dessa i detaljplanen eller krävs en skolbyggnadsförsörjningsplan precis som vi gör för bostäder. Hur ser våra planer ut för tillhörande infrastruktur, busslinjer, sporthallar och fritidsgårdar? Förr byggdes skolan mitt i byn. Idag tävlar skolbyggnader om mark för bostadsexploatering med bättre avkastning och inte sällan kommer planeringen av lärmiljöer in för sent i detaljplaneprocessen. Kommuners ekonomiska kortsiktighet försvårar ofta möjligheterna för den goda skolan. Men skolan kommer att få en allt viktigare roll i takt med kommuners pressade ekonomi och övergången till delningsekonomin. Skolan är kanske kommuners viktigaste resurs i samhällsbyggande ur ett barnrätts-, demokrati-, socialhållbarhets- och folkhälsoperspektiv. Vi måste ställa oss frågan vad en skola kan och skall vara, var den skall ligga och hur den kan samnyttjas. Idag står t.ex. skolan outnyttjad 187 dagar om året och övriga 178 så är den stängd mer än halva dygnet. Om tio år ser dessutom våra demografiska utmaningar helt annorlunda ut när befolkningsunderlaget viker. Hur vi nyttjar skolan idag och framöver är en egen utmaning.

Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, kunskap och erfarenheter, mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och stuprörstänk som hindrar skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljöns pedagogiska egenskaper kommer att spela en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetent personal. Här ser vi en fantastisk, och i mångt och mycket, outnyttjad potential.

Därför är vi båda glada och spänt förväntansfulla över att Boverket har, i och med den nya arkitekturpropositionen, fått i uppdrag att också hantera skolbyggnader och läromiljöer. I dagarna så antas den nya arkitekturpropositionen där vi kan läsa om hur viktigt det är med en gestaltad livsmiljö. De nya målen för arkitektur- form- och designpolitiken är viktiga verktyg för att kunna prioritera när vi också bygger skola. Vi behöver jobba snabbt, dela kunskap, prioritera rätt och framför allt investera rätt. För att detta stora samhällsuppdrag ska ha en möjlighet att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Därför har vi ett antal förslag till Regeringen för att Boverket ska kunna konkretisera sitt nya uppdrag.

– Ge Boverket ett statligt helhetsansvar för skolbyggnader
– Utöka både organisation och budget för att ge Boverket rätt förutsättningar
– Bjud in och dra nytta av branschen, forskningen och beställarna
– Ge uppdraget att skapa en gemensam ”open source” plattform för kunskapsutbyte
– Utveckla ett iterativt ”best practice”-arbetssätt med processer för beställare att använda plattformens senaste kunskaperna och erfarenheterna i sitt nästa skolbygge.
– Ställ krav på både friskoleaktörer samt kommunala aktörer på öppenhet.
– Uppdra åt Skolverket att definiera pedagogiska miljöer

Den framtida skolan måste bygga på vår samlade kompetens. Sverige behöver kommuner med förvaltningar i samverkan. Utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, som exempel, samverkar idag inte optimalt vid byggandet av skolor. Om vi istället går samman och delar med oss av goda referenser så lyfter vi skolan för en hel generation. Vi både kan och borde återföra erfarenheter från såväl detaljplane- och upphandlingsprocesser till funktions- och lokalprogram samt exempel på god gestaltning av såväl inre som yttre lärmiljö. En gemensam plattform för skolbyggande skulle gagna alla led i skolbyggande och på så vis skulle den byggda miljön stödja våra barns lärande och pedagogernas arbete. Vi får inte glömma att vi skall bygga inte bara skolor och bostäder utan ett helt fungerande samhälle där en, i hela Sverige, jämlik skola är nyckeln.

Som ledande inom skolbyggande har vi stor respekt för utmaningen vi står inför. Med denna samhällsinvestering på över 400 miljarder och den takt som vi behöver bygga skolor finns det risk för att det blir fort, dyrt och fel. Det finns en stor risk för att oerfarna upphandlare öppnar upp för oseriösa aktörer i jakten på kortsiktiga vinster. Vi tror att öppenhet, transparens och tydliga riktlinjer för ”best practice” kommer att leda till ”Världens bästa skolbygge” som kommer hela samhället tillgodo. Vi tar gärna på oss den ledartröjan men vi tror att Boverket håller i taktpinnen.

/Sveriges ledande skolbyggare, från arkitekter, verksamhetsutvecklare till byggare

Codesign, Linda Gustafsson-Lutener, Uppdragsansvarig Arkitekt SAR/MSA
Cedervall arkitekter, Björn Stillefors, VD & Arkitekt SAR/MSA,
C.F. Møller Architects , Johanna Redell, Arkitekt SAR/MSA,
Liljewall arkitekter, Madeleine Nordenknekt, Arkitekt & Studiochef
LINK arkitektur, Camilla Starkenberg, Arkitekt SAR/MSA,
Liv(in)g Your Brand, Carl Ståhle, Arkitekt & Verksamhetsutvecklare
NCC Sverige AB, Niklas Malmfors, Chef Affärsutveckling skolor
NIRAS Arkitekter, Pauline Ringvall, Teamledare arkitektur
Origo arkitekter, Åsa Machado, Arkitekt MSA & Partner
Skanska, Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skolor
Skolhusgruppen, Karolina Lorentzi, Arkitekt SAR/MSA & Ordförande
Snidare Arkitekter, Linus Sundin Eriksson, Arkitekt SAR/MSA
SWECO Architects, Louise Lindquist Sassene, Arkitekt & Affärsutvecklingsledare lärmiljöer
Tengbom, Lina Swanberg, Arkitekt MSA & Segmentsansvarig
Forum Bygga Skola, Magnus Anclair, Vd och projektledare
White, Niklas Singstedt, Arkitekt & Partner
Wästbygg, Anders Berglind, Affärsutvecklare

Läs mer och besök vårt seminarium med Bjuvs kommun i Almedalen.
Läs mer och besök Opinion Bygga skola i Almedalen.
Läs mer om Opinion Bygga Skola.

Codesign Research Studio åker till arkitekturbiennalen i Venedig

Den 24e maj öppnar arkitekturbiennalen i Venedig där årets tema är Freespace. Codesign Research Studio (CoRS) reser dit för att delta med interventionen Hidden Space. Syftet med interventionen är att synliggöra de rum där barn frihetsberövas samt skapa debatt kring arkitekturens roll i relation till detta.

Interventionen är en del av projektet Dolda rum där årets CoRS team kartlägger de rum i Sverige där barn blir frihetsberövade. Projektet har sin grund i att barnkonventionen föreslås bli svensk lag år 2020.

Följ CoRS i Venedig på instagram @codesignresearchstudio och under #hiddenspace
Läs mer om CoRS här.

CoTalk 3/5: Rapport från Milano Design Week av Sanna Gebeyehu

Sanna Gebeyehu är på plats i Milano med sina tränade designögon och dammsuger staden på inspiration och information från Salone del Mobile och det rika utställningsutbudet på stan. Vi vill därför bjuda er på en klassisk aperitivo och avnjuta Sannas färska rapport därifrån.

Milano Design Week går av stapeln varje år i april och drar ca 800 000 personer från världens alla hörn för att se, uppleva, klämma, känna, presentera och prata om design och arkitektur.

– Det viktiga är inte enbart objekten som visas utan sammanhanget och förpackningen. För oss på Codesign är inte bara möblerna i fokus utan även det som händer mellan möblerna, så som koncept och utställningsarkitektur, säger Sanna som i år åker till Milano Design Week för tionde gången.

Sanna har de senaste 15 åren arbetat med utställningar och varumärkesstrategiska aktiviteter inom design, arkitektur, konst, mat, mode och musik med en gedigen lista på uppdragsgivare och samarbetspartners. Hennes specialistkompetens är att utveckla starka koncept som berör människor på olika nivåer och som skapar stora värden.

– I Milano finns en fantastisk möjligheten att få träffa formgivare, designers och producenter från hela världen och knyta kontakter för framtida samarbeten, fortsätter Sanna.

Vår förhoppning är att du genom detta CoTalk kommer få inspiration och kunskap om vilka material, färger och tekniker kommer vi att se mycket av det kommande året. Sanna kommer även berätta om vilken utställning som blev årets snackis och varför.

Anmäl dig här

Plats: Codesign, Sveavägen 56E, Stockholm
När: torsdag 3 maj 2018
Tid: aperitivo serveras från kl 17:00, föreläsning pågår kl 17:15-18:00.

OBS! Seminariet är kostnadsfritt men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet börjar debiteras en administrativ avgift på 400 kr.

Frågor? Maila info(at)codesign.se

Samarbetet med Iittala fortsätter

Samarbetet med Iittala fortsätter på årets upplaga av Stockholm Furniture & Light Fair. Vi är så glada över att ha fått förtroendet att skapa konceptet och utställningsarkitekturen till det 138 åriga anrika varumärket.

 

Mässan öppnar tisdag den 6 februari. Välkomna på Iittalas pressträff i monter AG:38 kl 13.00 på tisdag. Då berättar Iittalas Creative Director Jeremiah Tesolin, Codesigns Concept Developer Sanna Gebeyehu och glasformgivare Matti Klenell om arbetet med kollektionen och årets monter.

Tävlingen Sveriges snyggaste kontor

Vi var med i tävlingen Sveriges snyggaste kontor med Epicenter Stockholm.

Motiveringen lyder:
Genom flexibel arkitektur som går att förändra över tid, utan att riva och bygga om är Epicenter Sveriges snyggaste kontor – med fokus på hållbarhet för både människor och miljö ur ett holistiskt perspektiv.

Om projektet
Epicenter är en gemensam plats för innovativa bolag som vill nätverka i en flexibel miljö, fylld av digitala startups och etablerade företag med innovativa idéer. Google for Entrepreneurs och FishBrain är ett par av alla de hyresgäster som tecknat medlemskap i det nya innovationshuset där Codesign ligger bakom det arkitektoniska konceptet. Det rör sig om 11 000 m² och lokalerna invigdes i december 2016.

Konceptet präglas av extrem flexibilitet med alltifrån flyttbara väggar där man i förväg har projekterat för framtida behov av ventilation, belysning och teknik, till att samtliga ytor har multipla funktioner. Den extrema flexibiliteten gör att Codesign ritat bort sig själva för framtida uppdrag, tanken är att Epicenter själva ska kunna ändra om i lokalerna utan att behöva anlita en arkitekt.

Teknik och innovation präglar också det estetiska uttrycket i form av både specialritad interaktiv belysning till 3D-installationer som konstnärliga och kommunikativa inslag. Epicenter erbjuder sina medlemmar en restaurang samt en eventyta för upp till 360 personer som går att förvandla från uppåt 300 sittande åhörare till kvällsmingel, sittande middagar till workshop och events.

Arkitektur, design och varumärke vävs samman hos Codesign

Under en föreläsning talade Martin Frostner om hur den karaktäristiska Art-Noveau-utformningen av Paris Metro kom till i tätt samarbete mellan typografen George Auriol och arkitekten Hector Guimard. I publiken satt Peter Ullstad, grundare till Codesign. En samarbetsidé föddes nu när arkitekturbyrån utvidgar sin verksamhet med tjänster inom strategi samt varumärkesdesign.

Ett samarbete påbörjades med Martin Frostner som är en grafisk designer som har arbetat i över 15 år i gränslandet mellan design, arkitektur och varumärkesutveckling. Han har också undervisat på Konstfack, Berghs, Beckmans och Forsbergs samt på designskolor i England, Frankrike och Norge. Samarbetet har lett till utveckling av både verksamhet och erbjudande av Codesign Brand Studio vilket bidrar till vårt helhetserbjudande.

– Vikten av att förmedla samma värden genom alla kontaktytor – från den fysiska och rumsliga världen till den digitala – är lika stor vare sig det gäller en skola, restaurang, arbetsplats, butik, destination eller ett nytt stadskvarter. Personligen är jag väldigt glad att den här typen av gränsöverskridande tjänster efterfrågas alltmer då det ökar möjligheterna att förändra och utveckla en bransch, säger Martin Frostner.

Codesign Brand Studio, som redan är igång, har vuxit med fler experter inom varumärkesutveckling och design i takt med efterfrågan. Just nu pågår ett arbete med att fram en ny visuell identitet för ett möbelföretag. Ett annat exempel är ett studentboende där fysisk miljö ska integreras med digital identitet.

– Codesign är vad jag vet ensamma om det här helhetserbjudandet, även om det känns väldigt självklart egentligen. Vi tänker alltid bortom byggnaden eller inredningen och väljer att stärka arkitekturen med fler kompetenser för att skapa större nytta samt förmedla känslor och berättelser, säger Ulrica O Magnusson, vd på Codesign.

Codesign är en arkitekturbyrå grundad i Stockholm. Byrån har drygt 50 medarbetare och omsatte 2016 cirka 60 msek. Exempel på aktuella uppdrag är iZettle och Nordnet. Läs mer om Codesign Brand Studio här.

Vi ses i Almedalen

Ett gäng från Codesign kommer befinna sig i Almedalen mellan 2-7 juli. Hör av er till någon av oss så möts vi gärna upp! Är du osäker på vem du ska kontakta så släng iväg ett mail till info(at)codesign.se så får vi kontakt den vägen. I övrigt har vi såklart öppet som vanligt i sommar, och med det önskar vi er en härlig sommar.

Norråsaskolan, Nässjö kommun

Norråsaskolan är en högstadieskola belägen i centrala Nässjö. Skolans första del uppfördes 1911-12 och är ritad av Malmöfirman Ewe & Melin och har därefter berikats med två stora tillbyggnader under 50- och 70-talet. Den totala omfattningen uppgår till ca 8500kvm.

Codesigns uppdrag har i första fasen varit att genomföra en förstudie för en omfattande ombyggnation och renovering med kapacitet för ca 600 elever efter ombyggnation. Vi har processlett workshops som utförts tillsammans med en projekt- och arbetsgrupp för att identifiera arbetssätt, verksamhetsbehov och önskemål kring skolans ombyggnation. Arbetet har mynnat ut i en verksamhetsbeskrivning, skisser för kostnadskalkyl och rapport med rekommendationer för fortsatt arbete. Projektering beräknas påbörjas i början av 2018.

Codesigns Linda Fredén i paneldebatt om smarta städer & fastigheter

I samband med TMT-Dagen den 6 april har Codesign och arkitekten Linda Fredén blivit inbjuden att delta i en debattpanel under rubriken Smarta städer & digitalisering av fastigheter. Linda Fredén är en av flera ansvariga i de båda Epicenter som Codesign utvecklat, dels det på Malmskillnadsgatan och dels det på Mäster Samuelsgatan.

Övriga panelmedlemmar är Nicklas Walldan, CTO, Vasakronan, Johanna Löndahl, Chef Verksamhetsutveckling och IT, ICA Fastigheter samt Mikael Jonsson, Chef Total Solution, Ramirent.

Om TMT-dagen
Vill du skaffa dig inblick i det senaste inom tech-, media- och telekombranscherna, bli inspirerad och få chansen att knyta nya spännande kontakter?  Den 6 april är det dags för årets upplaga av Bird & Birds succékonferens, TMT-dagen. Årets övergripande tema är det uppkopplade samhället.   Konferensen kommer äga rum på nya Epicenter Stockholm House of Innovation.  Dagen modereras av Joakim Jardenberg, som tillsammans med inflytelserika branschaktörer, universitetsprofessorer och Bird & Birds experter belyser aktuella frågeställningar inom TMT.  Nytt för i år är konceptet – Lunch with New Friends. Ett perfekt tillfälle för att knyta nya affärskontakter! Anmäl ditt intresse redan idag till lunchwithnewfriends@twobirds.com  Vill ni veta mer om talarna? Tryck HÄR.

Bygglov för Brogårdaskolan

Efter en snabb bygglovsprocess kan vi stolt meddela att nya Brogårdaskolan i Bjuv har fått bygglov. Beräknad byggstart under 2017 och inflytt våren 2019. Teamet från Codesign har utökats sedan uppstarten och består nu av arkitekterna Linda Gustafsson Lutener, Cathrin Lange, Petra Lindfors, Sofia Löwhagen och Nadine Aschenbasch samt Change and Learning Manager Ante Runnquist.

Du kan följa projektet via vår dokumentärserie som släpper nya avsnitt varannan vecka fram till invigningen av den nya skolan.

Bygglovshandlingar Brogårdaskolan

Nu har kommunen lämnat in ansökan om bygglov för den nya Brogårdaskolan i Bjuv. Verksamheten består av en F-6-skola för 450 elev i grundskola samt särskola och träningsskola för 20 elever.

– Projektet präglas av ett stark förankring med alla berörda parter, från pedagoger och rektorer till barn, föräldrar och andra kommuninnvånare. Barn och pedagogisk personal är experter på vad som kännetecknar en väl fungerande verksamhet. De vet hur det känns att gå i skolan  och vi har utformat lärmiljö som svarar mot dagens och framtidens behov. Det är lite unikt med det här projektet är att skolan ritats innifrån och ut, de pedagogiska behoven har satts i främsta rummet och att det i lika hög grad är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som ett arkitektoniskt säger Ante Runnquist, Change and Learning manager på Codesign.

Ett team på ca 8 personer från Codesign arbetar just nu i projektet och skolan skall vara klar för inflyttning årsskiftet 2018/2019. Skolan projekteras av NCC på uppdrag av Bjuvs kommun och arbetet bedrivs som ett partneringprojekt.

– Många av de skolor i Sverige som byggdes under 70- och 80-talen och är så kallade ”korridorskolor.” Dessa skolor stödjer inte dagens pedagogik och barnens behov. Ett av de effektmål Bjuv formulerat är att den nya skolan ska ha ”högt pedagogiskt värde i alla ytor” och den nya skolan kommer att erbjuda det, men goda möjligheter att möte både pedagogiska och individuella behov. Vi ser fram emot att få utveckla en skola som kan ge barnen de allra bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier och må bra under tiden, säger Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt på Codesign.

Filmer
Utvecklingen av Nya Brogårdaskolan dokumenteras löpande genom en filmserie där nya avsnitt från projektet publiceras varannan vecka. Se det senaste avsnittet här: Codesign.se/Comovies.

Frågor?
Kontakta Elin lervik, Marketing Manager på Codesign
0760-128800
elin(at)codesign.se

Bilden ovan är en exempelbild på hur skolan kan komma att se ut. Material och ytskikt är ännu inte beslutade och man har ännu inte fått besked om bygglov.

Codesigns engagemang under Stockholm Design Week 2017

Nu kickar Stockholm Design Week igång med allt vad det innebär, och vi haffade i farten vår kollega Sanna Gebeyehu, konceptutvecklare, för att få koll på Codesigns olika engagemang under denna fartfyllda och designintensiva vecka.

– Dels har vi fått i uppdrag att utforma Iittalas utställning under Design Week på Wetterling Gallery. Iittala som gör tallrikar, glas och porslin har såklart ett tema kring mat men man vänder på konventionerna och undersöker ”Hur vi äter och vad vi äter idag?” Undersökningar visar att hushåll i Stockholms innerstad består av 1,8 personer, det innebär med andra ord att väldigt många personer ofta äter ensamma, eller framför datorn eller i större sammanhang på andra platser än i hemmet. Vi lever också i moderna familjer där vi vissa veckor är två vuxna vid matbordet, och andra veckor har ett gäng barn hemma. Vi kanske har en Skype-date dessutom, med ett barn som studerar utomlands eller med en vän i New York? Hur påverkar det måltiden? En större medvetenhet kring vad vi stoppar i oss är numera en hygienfaktor, och vi har stjärnkocken Sami Tallberg från Finland som kommer illustrera den organiska kosten på ett minst sagt oortodoxt vis, säger Sanna Gebeyehu, Konceptutvecklare på Codesign.

Codesign har också hjälpt Swedese med deras showroom på Narvavägen i nära samarbete med deras Creative Director Monica Förster.

– Swedese fortsätter att förädla sitt starka varumärke och lanserar ett gäng nya produkter till mässan 2017. Jag tror det är få, om ens någon annan möbelproducent som lanserar som många nyheter som Swedese gör i år. Dessutom präglas lanseringen av många spännande samarbete; tillexempel med Illustratören Kustaa Saksi som har tagit fram nya tygmönster och designduon Front, avslutar Sanna.

Fakta:
Stockholm Design Week pågår mellan 6-12/2 , 2017. För mer program och mer information besök deras hemsida.
Läs mer om mässan på Stockholm Furniture & Light Fairs hemsida

Iittalas utställning på Wetterling gallery är öppet mån-tors kl.11-18
Swedeses showroom är öppet enligt överenskommelse och för event med inbjudna gäster.

För frågor kontakta sanna(at)codesign.se

CoTalk 4/5: Större, snabbare, roligare – Så ska Stockholm växa smart

Vår huvudstad är inte bara en av Europas snabbast växande städer, det är också en av världens bästa städer att leva i. Regionen har ett starkt näringsliv med ett världsledande teknikkluster och vi ligger långt fram inom livsvetenskap. Här finns fler globala huvudkontor än i övriga nordiska huvudstäder tillsammans. I dag. 

Men världen utvecklas snabbt. Många städer konkurrerar om talang, kapital och innovation. Personer i ledande ställning i andra regioner har gått från ord till handling för att svara upp mot utmaningarna. Om vi står stilla innebär det i praktiken att vi backar.  Så vad krävs egentligen för att vi ska klara konkurrensen i framtiden?

Vi har bjudit in Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare för att uppdatera oss kring vad hon ser för prioriteringar gällande utvecklingen av Stockholmsregionen med fokus på fastighetsbranschen och arkitektur, förutom den självklara frågan: att fler bostäder behöver byggas.

Utifrån det Framtidsprogram som Stockholms Handelskammare publicerade redan i slutet av 2015 kommer Rankka ge en uppdaterad bild över hur Stockholm ligger till nu, i början av 2017. Hennes CoTalk kommer tangera rubrikerna: urbanisering, globalisering och digitalisering till Människorna – Om de nya stockholmarna, om företagens och skolornas behov samt slutligen; om hur viktigt det är att Stockholm är kul!

Anmäl dig här till CoTalk 4/5:Större, snabbare, roligare – Så ska Stockholm växa smart

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

 

CoTalk 23/3: Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Hänger du på Instagram och Facebook? Påverkas du av ideal eller har du människor runt omkring dig som du bryr dig om och som gör det? Om ja, extra varmt välkommen till vårens första CoTalk där bilden står i centrum. Våra barn växer upp på nätet, omgärdade av en aldrig sinande ström av bilder och nedärvda ideal. Vad innebär bildens kraft för dem och för oss vuxna, och hur kan vi ta makten över bilden och alla de ideal som bilderna förmedlar?

Vi har bjudit in fotografen och Sveriges främsta unga sociala entreprenör, Felicia Margineanu som med stort hjärta brinner för att stärka unga och lyfta upp sociala mediers möjligheter i en kaosartad värld. Felicia har bland annat startat OhSnap! som utbildar unga fotografer att tänka normkritiskt.

– Genom vår plattform får deltagarna gratis lära sig grunderna inom fotografi men med ett normkritiskt öga, och en större förståelse i mediekritik, normer, retuschering och fotografering med genusperspektiv. Vi skapar en ny generation av unga medvetna fotografer och förebilder, säger Felicia.

Tanken är att du efter föreläsningen ska ha fått konkreta tips på hur du själv kan påminna dig om att tänka normkritiskt i en värld dominerad av bilder, och även hur du kan hjälpa unga människor i din närhet med konkreta verktyg för att tänka normkritiskt.

Rädda Barnen, Postnord, Mentor Sverige, FRIENDS och många fler anlitar Felicia för att utmana perspektiven hos medarbetare, medlemmar och ungdomsföreningar. Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och kommuner använder henne för att inspirera lärare, föräldrar och sina elever till att våga vara sig själv och ta vara på sociala mediers möjligheter. Över 100 000 personer har sett hennes föreläsningar.

Anmäl dig här till 23/3 Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Se Felicials TEDx talk här

Se hennes medverkan i TV/radio/media här

Codesign leder heldagsworkshop på Bett i London

På onsdag invigs årets omgång av Bett i London. Bett, som är Europas största digitaliserings- och utbildningsmässa, lockar tusentals människor från hela världen som vill lära sig det senaste inom skolutveckling kopplat till den digitala utvecklingen med ett internationellt perspektiv.

Ante Runnquist, Change and Learning Manager på Codesign säger:

– För tio år sedan hade Bett fokus på digitala verktyg. Vi har under åren lärt oss att för att nå resultat måste vi jobba med ett vidgat begrepp, nämligen Lärmiljöer, där skolans kultur och värdegrund finns med tillsammans med pedagogik och undervisningsmetoder samt den fysiska miljön. Om man vill åstadkomma förändring måste man förstå alla dessa dimensioner.

Ante kommer hålla i en heldagsworkshop på Bett för skickliga ledare, lärare och specialister från svenska universitet och skolhuvudmän. Till vardags arbetar Ante i flera av Codesigns pågående skolprojekt, bland annat som nyckelfigur i utvecklingen av Brogårdaskolan i Bjuv som ska stå klar årsskiftet 2018/2019.

För mer information om Bett läs här

För mer information om Antes Workshop läs här

Vi passar på att skicka med ett ”gammalt”, men fortfarande högaktuellt klipp om lärmiljöer. Kolla in:

PS. Ikväll föreläser Ante även på Konstfack för ett gäng inredare och möbelformgivare som fått i uppdrag av Stockholmsstad att utveckla lärmiljöer. Antes uppdrag är att ge dem inspiration och förutsättningar för uppdraget. PS.

/Codesign

CoTalk 6/4: Filterbubblor – hur funkar de och vad kan man göra åt dem?

Baksidan av att de sociala medierna blir allt bättre på att välja ut och visa innehåll som de tror vi gillar är att sånt vi inte gillar blir osynligt. Hur påverkas vår möjlighet att förstå vad som är sant och vad som är falskt i världen om Facebooks algoritmer filtrerar bort det som inte överensstämmer med det vi redan tror på? Kan vi ens ta reda på fakta om Google-sökningar ger olika svar beroende på vem som söker?

Per Grankvist har svaret. Han är journalist och författare till den uppmärksammade essän ”En värld av filterbubblor”. På ett lärorikt och underhållande sätt berättar han om hur filterbubblor fungerar och vad vi kan göra för att pricka hål på dem.

Anmäl dig här till CoTalk 6/4  Filterbubblor – hur funkar dem och vad kan man göra åt dem

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Mer om Per
Per Grankvist är fristående kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och medverkar regelbundet i Nyhetspanelen i SVT Gomorron Sverige för att kommentera veckans händelser. Han är även redaktör för analysbrevet CSR i Praktiken, som han grundade 2006, och som belyser hur företag tjänar pengar på hållbarhet. Analysbrevet når över 20 000 personer som arbetar med hållbarhetsfrågor i Sverige. Sedan 2014 är han styrelseordförande i Fairtrade Sverige.

Vill du flytta hem till oss?

Är ni liksom vi konsulter som trivs att jobba i ett öppet och dynamiskt kontor tillsammans med andra innovativa bolag och frilansande aktörer? Vi har just nu ett antal lediga platser i vårt CoOffice. Vi erbjuder medlemskap i en kreativ miljö och känslan av att ingå i ett större sammanhang.

När du stiger innanför dörrarna på vårt kontor kommer du in till det vi kallar CoOffice. Vårt CoOffice består dels av ett sextiotal Codesigners, dels av ett gäng andra företag och frilansare som hyr in sig hos oss. Vårt kontorskoncept baseras på ”free seating” för att möjliggöra olika behov. Ibland vill jag sitta själv, ibland tillsammans med övriga i mitt team och vid andra tillfällen behöver jag sitta mer ostört.   Själva syftet med CoOffice är att vi samverkar och delar kunskap. Viljan att vara tillsammans grundar sig på en ömsesidig respekt för varandra och varandras verksamheter. Samtidigt vill vi ha en miljö med energi, dialog, skratt och kunskapsutbyte.

Det finns en öppen ”labbyta” som kan möbleras upp för gruppmöte, event, frukostseminarier och kundmöten. Vi har projektytor på väggar, rullbara vagnar och i holkar (semiöppna moduler för ett projekt att bo under en period). Vi har bokningsbara mötesrum bestyckade med AV-utrustning. Det finns inga fasta arbetsplatser och inga egna rum. En grundförutsättning för att vårt CoOffice ska må bra är att vi på ett respektfullt sätt använder våra gemensamma ytor.

Kostnad: 5700 kr/medlem och månad.
Avtal tecknas på tre månader och rullar sedan på löpande med tre månaders uppsägningstid.

Medlemskapet innebär: Fri tillgång till alla gemensamma ytor, tjänster (städ, kaffe, sophantering, återvinning) och material (skrivare) samt fri tillgång till flexibla arbetsplatser av olika typer inkl. tillhörande 1 personligt skåp per person samt projektförvaring. Mängden förvaring bestäms i dialog med Codesign.

För mer information kontakta Ulrica O Magnusson, vd på Codesign: ulrica@codesign.se

Upplands-Bro

Codesign har fått i uppdrag av Upplands-Bro kommun att skapa ett hållbart koncept för deras stadshus i Kungsängen. Målet är att få ihop flera påbyggda huskroppar och öka kommunikationen och flöden mellan avdelningarna. Projektet ska vara klart vintern
2016 och omfattar koncept och gestaltning för 6 våningar, 350 arbetsplatser och matsal.

Byggstart 2018.

Ansvariga i projektet
Ossian, Staffan, Veine, love.

Codesign utvecklar bostadsområde i Göteborg

Codesign har ritat förslag för ett nytt bostadsområde på uppdrag av Bräcke diakoni i Göteborg. Samarbetet startade med en arkitekttävling där Codesign som en av tre tävlande vann uppdraget som omfattar 6000 kvm fördelat på bostäder, LLS boende, gruppbostäder, rehab och gym.

– Vi har initialt hjälpt Bräcke Diakoni med att definiera vad bostadsområdet ska göra för nytta för de människor som ska bo där och därefter omvandlat det målet till arkitektur, säger Jelena Mijanovic, Arkitekt på Codesign.

– Vi vill med Codesigns hjälp skapa en ny port in till Göteborg i form av detta bostadsområde som ska stötta människor som befinner sig i olika faser av livet. Vi utvecklar en mängd olika former av bostäder; från hyreslägenheter till bostäder för hemlösa, flyktingar, äldre och även dagisplatser. Denna nya port kommer förhoppningsvis kunna spegla hela samhället, säger Martin Ärnlöv, VD på Bräcke Diakoni.

– Vi har tagit fasta på att det nya bostadsområdet ska svara upp till många människors olika behov och utvecklar därför alltifrån naturliga mötesplatser till  funktioner som kan hjälpa till att stötta dessa människor i deras vardag, säger Lina Narvaja, Arkitekt på Codesign.

Codesign har genom sina förstudier analyserat de olika målgrupperna för bostadsområdet för att kunna hitta gemensamma aktiviteter och beröringspunkter. Det har bland annat resulterat i att utrymmena mellan de olika fastigheterna utformas som odlingslotter istället för traditionella gårdar. Enligt förslaget kommer funktioner som cykelverkstad, postfack och tvättstugor vara placerade i ”glappen” som skär genom huskropparna och blir därigenom naturliga mötesplatser för de boende i området.

Codesigns uppdrag har under hösten 2016 utvidgats och omfattar också ett delprojekt i form av ett arkitektoniskt varumärkesarbete för Bräcke diakoni.

Planerad byggstart våren 2017.

Om Bräcke Diakoni
”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver de bland annat flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. De erbjuder också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Bräcke har varit verksamma i snart 100 år och har nära 1200 medarbetare.

Nordnet

Codesign har fått i uppdrag av Nordnet att genom varumärkesbyggande arkitektur ta fram och implementera koncept och gestaltning av deras nya huvudkontor på Kungsholmen.

– Nordnet flyttar till ett stort kontor på 6700 kvm, fördelat på fem våningar som ska serva flera hundra människor i deras vardag. Vi har jobbat mycket med att se hur vi genom arkitekturen kan omfamna hela huset och med hjälp av olika element skapa flöden mot en kärna i mitten, så att du var du än befinner dig i fastigheten kan orientera dig och ser hur att de olika delarna hör samman i ett jättelikt maskineri ,säger Gabriel Stuart, Arkitekt på Codesign.

Nordnet planerar att tillträda sina nya lokaler i slutet av 2017.

– Det är ett strategiskt beslut att flytta mer centralt med goda kommunikationer. Byggnaden är unik, har fantastisk potential och passar vår verksamhet. Vi ser fram emot en spännande process där vi får vara delaktiga i utformningen av vårt nya kontor, säger Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer från Nordnet.

Om Nordnet
Nordnet är en bank för investeringar och sparande. Vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden. Nordnet har 400 anställda och är börsnoterade på Nasdaq Stockholm.

Epicenter Mäster Samuelsgatan

I augusti 2016 öppnade Epicenter på Mäster Samuelsgatan en del av sina lokaler. Det rör sig om 11.000m2 vilket är dubbelt så stort  jämfört med det första innovationshuset på Malmskillnadsgatan som öppnade 2015. Google for entrepreneurs och FishBrain är ett par av alla de hyresgäster som tecknat medlemskap i det nya innovationshuset.

– Vi har under två års tid kunnat utvärdera konceptet, lösningar och behov i innovationshuset på Malmskillnadsgatan aom en Beta-version av projektet, som vi sedan skruvat åt och utvecklat vidare i Innovationshuset på Mäster Samuelsgatan, säger Jacob Holst, Inredningsarkitekt på Codesign.

– Ja det är verkligen en unik situation att få ”live-testa” ett koncept och följa en kund och dess medlemmar så som vi har gjort med Epicenter och sedan dra lärdom, skala upp och utveckla vidare, avslutar Linda Fredén, Arkitekt på Codesign.

Ett stort gäng medarbetare från Codesign har varit involverade från förstudie till slutleverans i olika faser av projektet som står klart i december 2016.

Kön och makt, eller ”Så ökar vi jämställdheten inom fastighetsbranschen”

Som arkitekturbyrå lever och verkar vi på Codesign i en fortsatt mansdominerad bransch om vi ser till ägandeskap och chefspositioner, både när det kommer till fastighets- och arkitekturbranschen.  Även om mycket har förändras över åren finns ett arbete att göra framgent.

Vi tror såklart att det finns ett värde i ökad jämställdhet mellan könen och makten och vi har därför bjudit in Anna Wahl, Professor i Genus, organisation och ledning på KTH i Stockholm. Hennes forskningsområde handlar om hur strukturer och kulturer i organisationer formas och återskapas i relation till genus samt hur makt, genus och ledarskap kan relateras till varandra.

Anna bedriver flera forsknings- och utvecklingsprojekt där fokus är på hur förändringsprocesser i organisationer kan medverka till ökad jämställdhet och mångfald. Tanken är alltså precis som alltid på våra Cotalks, att både ni och vi ska kunna lära oss mer inom ett specifikt område. Den här gången handlar det om att tydliggöra nedärvda strukturer, för att kunna förändra dem och öka jämställdheten i mansdominerade branscher.

Anmäl dig här till 10/11 Kön och makt

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Så revolutionerade de en traditionell bransch — Synch!

Synch är en affärsorienterad advokatbyrå med fokus på innovation och teknologi. Byrån startades av fyra personer med gedigna erfarenheter från både branschen och och välrenommerade byråer. Under sina respektive karriärer hade de upptäckt brister i det arbetssätt som många av de traditionella advokatkontoren arbetade på och de ville skapa något helt nytt, sudda bort det konventionella och jobba innovativt! Grundarna av Synch började utveckla sina tjänster för att göra dem mer tillgängliga, mindre komplicerade och mer transparenta.

Vi har bjudit in Jim Runsten, grundare och CEO på Synch för att berätta om den modiga resa han och hans kollegor startade 2014, och hur man på vägen lyckats växa och vinna priser genom sitt innovativa sätt att se på framtidens juridiska tjänster. Kom och låt dig inspireras och få konkreta tips på hur man kan förändra en konservativ bransch genom att tänka innovation.

Anmäl dig här till 27/10 Så revolutionerade de en traditionell bransch  

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Uppstart Brogårdaskolan, Bjuv

Teamet består från Codesign av Projektledare Maria Sonali, Arkitekterna Julia Andersson, Cathrin Lange, Petra Lindfors och Linda Gustafsson Lutener, samt Change and Learning Manager Ante Runnquist.

Bjuvs kommun undersöker möjligheterna för att bygga en ny låg och mellanstadieskola. Codesign har fått i uppdrag att formulera målsättningar för projektet och ta fram beslutsunderlag och attraktiva lösningar samt att hjälpa kommunen att förankra dessa i verksamhet och i kommunen. Detaljplan beslutas under hösten, därpå följer bygglovsprocessen och av hänsyn till den eventuella överklaganden så är inflytt för planerad till årsskifte 18/19. Under hela denna period kommer Codesign tillsammans med Bjuvs kommun vara engagerade att utveckla både verksamhet och hus.

Press
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bjuv-far-ny-skola http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bjuv-planerar-historisk-investering http://www.hd.se/2016-09-23/grannar-i-villaomrade-ifragasatter-skolplaner

Självledarskap och världens längsta halvmeter – Hur leder vi oss själva för att skapa möten och resultat som vi önskar?

Med igenkännande exempel och konkreta verktyg på hur varje person kan utveckla sitt egna självledarskap kommer Staffan Taylor dela med sig av sin egna berättelse till att ta taktpinnen till att leda att leda sig själv.

Varje dag fattar vi mellan 2.500 – 10.000 beslut. Tar dessa beslut oss längre ifrån våra mål eller tar de oss närmare? Få inspiration på hur du som medarbetare eller ledare i ditt egna liv kan implementera självledarskap i såväl din vardag som i din organisation.

Staffan Taylor är en av Sveriges mest bokade unga föreläsare. Med målande berättelser och metaforer får han oss att förstå hur mycket vi faktiskt kan förändra och allting börjar med oss själva i vårt egna självledarskap. Välkomna att rivstarta morgonen tillsammans där ni får lyssna på Staffans story och ta del av hans verktyg.

Staffan är co-founder av entreprenörsgeneratorn Forza of Sweden och sedan 2011 spelar han i Storbritanniens innebandylandslag där han hittar tydliga kopplar mellan elitidrott, ledarskap och mental träning.

Anmäl dig här till 22/9 Självledarskap

 Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Ny årskull av Codesign Research studio

Markus Hölbling, Arkitekt, Helena Cervin Ellqvist, Arkitekt, Jelena Mijanović, Arkitekt och ansvarig för Codesign research studio och Leni Ellburg, Arkitekt.

I september 2016 startade en ny årskull av Codesign Research studio i form av arkitekterna Markus Hölbling, Helena Cervin Ellqvist och Leni Ellburg. De kommer coachas av Jelena Mijanović, Arkitekt och ansvarig för Codesign research studio fram tills i maj 2017 för att gå på djupet i skärningspunkten mellan teori och praktik.

Om Codesign Research Studio
”Vårt mål är att identifiera och eliminera glappet mellan beslutsfattare och brukare, skapa diskussion om vad arkitektur är och kan göra samt ifrågasätta arkitektens roll och ansvar.”

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar vi frågor som sällan lyfts fram.

Codesign utvecklar Lidingö stadshus

Codesign har fått i uppdrag att renovera och bygga om Lidingö stadshus. Detta sker samtidigt som stadens omorganiserar vilket är en positiv dimension för projektet.

– Både huset och organisationen har levt och verkat på samma vis sedan 70- talet och behöver nu rustas för framtiden. Vårt uppdrag är att maximera nyttan för båda delarna, säger Camilla Nordgren, Arkitekt på Codesign.

 

Uppdraget som i dagsläget omfattar 17000 kvm2 och 450 tjänstemän startade redan i början av 2016 där programfasen blev klar i somras. Systemhandlingsfasen i själva fastighetsprojektet beräknas vara klar vid årsskifte 2016/2017. Själva evakueringen (förflytten) av människor startar sommar 2017, och återflytten sker i slutet av 2018/2019.

– Vi vill skapa mer plats för invånare och besökare att mötas och verka i Stadshuset och effektiviserar därför våra ytor samtidigt som organisationens behov av utveckling ses över, säger Paula Jagric, Projektledare, Lidingö Stad.

Under hösten 2016 utökades uppdraget till att också omfatta vidareutveckling av Stadsbiblioteket enligt projektets övergripande syften och mål.

Länkar:
Sundbybergs stadshus och Upplandsbro

Epicenter expanderar

Om ett par veckor invigs Epicenter Mäster Samuelsgatan 36, mitt i city. Det rör sig om 11.000m2 vilket är dubbelt så stora lokaler jämfört med det första innovationshuset på Malmskillnadsgatan som öppnade 2015. Google for entrepreneurs och FishBrain är ett par av alla de hyresgäster som tecknat medlemsskap i det nya innovationshuset.

Vi är ett stort gäng från Codesign som under åren jobbat, och in i mål arbetar med dessa spännande och utmanade projekt. (Vissa av oss är med på bilden med de fräcka västarna.) Vi ser fram emot att få visa er resultatet senare i höst!

#epicenter #codesign #arkitektur #innovationlabs #smartworkspace

25/8 CoTalk: Bästa modellen

Vi har bjudit in Charlotta Rydholm för att berätta om sin nya bok ”Den bästa modellen” och för att ge oss handfasta tips på hur vi kan välja och plocka delar bland de främsta arbetsmodellerna, och dessutom kommer hon prata om hur man undviker att kommunikation blir ett maktmedel utan snarare en möjliggörare.

Boken ”Bästa modellen” är en antologi med drygt 50 modeller för hållbar samverkan i utvecklingsprojekt. Charlotta Rydholm besitter en otrolig förmåga att engagera, inspirera och få människor som kommer i hennes väg att tänka nytt, utmana gränser och våga satsa. Hon är processledare och coach, arbetar med social hållbarhet, ledarskapsutveckling och är lärare på Berghs.

Vi ser en hunger efter verktyg som hjälper människor att hantera verkligheten, säger Charlotta Rydholm, initiativtagare till boken, och fortsätter:
– Ökad komplexitet i samhället kräver en vidare förståelse för hur det fungerar. För hundra år sedan behövde bönderna en guide som vägledde dem genom odlingssäsongerna, nu behövs en annan sorts vägledning för att hantera jaget, gruppen och framtiden.

Anmäl dig här till 25/8 Bästa modellen

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

Nytt kontor för Tyréns

Uppdrag
Tyréns, ett av Sveriges ledande företag inom samhällsbyggnad, är inne i en expansiv fas och ska växa med hundra medarbetare i västra Sverige de närmaste tre åren.  Codesign fick i uppdrag att både se över behov och arbetsprocesser samt skapa ett inredningskoncept för det nya kontorets 2760 kvm, med syfte att ge ökade värden för medarbetarna. Bättre samverkan mellan avdelningarna, stolta medarbetare och ökad attraktionskraft för nya talanger var några av målen.

Lösning
Konceptet bygger på struktur och dynamik. Tyréns har redan en tydlig struktur, det Codesign adderat är dynamiken: det avvikande, det oväntade och utmanande för att få medarbetarna att tänka i nya banor. Köket har placerats i det rum som har bäst utsikt och mest ljus och här träffas man både runt måltider men också för arbete och informella möten.

Resultat
Med en karaktäristisk, hängande interntrappa som binder samman våningsplanen har Tyréns fått ett kontor som känns modigt, modernt och i linje med var företaget befinner sig i sin tillväxtfas. Genom att skapa flera olika typer av arbets- och mötesytor är samarbetet mellan individer och  mellan avdelningar redan lättare och mer transparent.

Vem inkluderas i Europa?

INCLUDE ME är en aktion som Codesign Research Studio initierade på vernissagen av Venedigbiennalen 2016, den 26 och 27 maj. Syftet med aktionen är att lyfta frågan om vem som inkluderas i Europa, på Biennalen och i arkitekturprojekt. Vem tar beslut om inkludering och vem tar ansvar för konsekvenserna som exkludering medför?

Aktionen tar hjälp av Biennalens besökare genom att de tilldelas en skalfigur som är i behov av att inkluderas i ett projekt på utställningen. Skalfigurerna delas ut utanför Biennalens gränser. En skalfigur representerar 1000 människor. Totalt finns det 1200 unika skalfigurer som motsvarar de 1 255 640 (Källa: Eurostat) som under 2015 har sökt asyl i Europa.

INCLUDE ME är en del av ett större research-projekt, Body&Border, där Codesign Research Studio analyserar syftet och konsekvenserna av Europas nya gränsarkitetkur.

Läs gärna mer om CoRS och Body and Border.

Linda Fredén om Epicenter

”Vi bygger inga permanenta lösningar, det enda som är konstant är förändring.”

Bilden är från Fastighetsmarknadsdagen i Uppsala där arkitekt Linda Fredén från Codesign pratade om visionerna och arbetet med Innovationshuset Epicenter. Med på föredraget var också Patrick Mesterton, entreprenör och grundare av Epicenter.

På torsdag snackar vi igen, nämligen på månadens Cotalk. Det finns några platser kvar så anmäl dig om du är intresserad av hur man utvecklar professionella mötesplatser.
Läs mer här: https://www.facebook.com/events/618424598307288/

‪#‎codesign‬ ‪#‎epicenterstockholm‬ ‪#‎lindafreden‬ @epicenterstockholm Linda Freden

CoTalk 26/5 under rubriken ”Professionella mötesplatser”

Codesign har sedan flera år specialiserat sig inom olika områden, bland annat gällande arbetsplatser av olika slag så som kontor och skolor, eller lärmiljöer som vi väljer att kalla dem. Det som skiljer en arbetsplats från cafét på hörnet är att en arbetsplats är en professionell mötesplats, på samma vis som våra skolor runt om i landet bör vara rustade för att stödja pedagogiken.

Den 26 maj har vi därför bett vår kollega Ante Runnquist, Change and Learning manager på Codesign, att konkretisera hur vi kan skapa lärmiljöer som bidrar till att människor mår bra, utvecklas och lär sig nya saker. Utgångspunkten är just pedagogiken: vi vet faktiskt vad som krävs för att människor ska lära sig nya saker, tricket är att översätta det vi vet till en helhet och att applicera det på vilka andra arbetsplatser som helst.

Illustrerat med ett gäng exempel från några skolprojekt kommer Ante beskriva vilka värden en genomarbetat lärmiljö kan ge, och dessutom får du konkreta verktyg för att se över er egen arbetsplats och hur ni kan skapa förutsättningar för innovation och lärande

Anmäl dig här eller via evenemanget på Facebook.

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

Codesign skapar utställning om Europas nya gränser

Tisdagen den 19/4 är det vernissage för Body&Border, en utställning om Europas nya gränser som äger rum i ABF-huset i Stockholm 19-28 april. Gratis entré under hela perioden. Vill ni komma på vernissage osa gärna till fest(at)codesign.se

Utställningen genomförs i samarbete med ABF Stockholm och KTH Arkitekturskolan med stöd från Stockholm Stad, och tidskriften Stad.

– Vi tror på arkitektur som gör att människor känner sig inkluderade. De fysiska gränser som nu växer fram mellan länder är allt annat än det. Vi vill inleda ett samtal om vilken sorts framtida miljö vi vill ha, säger Peter Ullstad, grundare till Codesign Research Studio, som har utvecklat utställningen.

Berättelser från gränssituationer presenteras i modeller och text, och besökaren kan gå runt bland fullskaliga ritningar av utvalda gränskonstruktioner för att få en fysisk upplevelse av dessa. Konstruktionens påverkan på den mänskliga kroppen undersöks genom laborationer, som pågår under hela utställningstiden. Dessutom visar KTH projekt från kursen Beyond the White Tent.

– Det enda gränserna gör är att flytta problemet vidare. Människor på flykt tvingas välja andra, ofta farligare vägar. Det är vi som väljer att bygga gränser. Vill vi det? säger Jelena Mijanovic, arkitekt och ansvarig för Codesign Research Studio.

Utställningen invigs den19 april med ett panelsamtal mellan forskaren Francesco Sebregondi från Forensic Architecture och arkitekten Maja Lalic från Mikser House följt av mingel och bar.

För mer information, kontakta Jelena Mijanovic på telefon 070-66 55 00 8, alternativt maila på jelena@codesign.se.

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign, Sveriges snabbast växande arkitekturbyrå. CoRS verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökningar, med människan i centrum, utforskas rum där det saknas ett samförstånd mellan brukare och beslutsfattare.

Codesign föreläser på SETT-dagarna

Ante har en bakgrund som lärare, rektor och ledare och sitter även i Specialpedagogiska Skolmyndighetens insynsråd.

Ante Runnquist, Change and learning manager på Codesign har bjudits in till årets upplaga av SETT-dagarna för att föreläsa under rubriken ”Skolans pedagogiska rum.”  Det här är ett område som han brinner innerligt för så det lär bli en energifylld stund när Ante är på scenen.

Mässan som pågår mellan 26-28 april är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Om du är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor så är det hären bra mötesplats.

För anmälan och mer info, kika här:

CoTalk: Så skapar du plats för innovation – Årets vd 2015 berättar hur

Till vårt CoTalk den 21 april har vi bjudit in Screen Interactions vd, Pernilla Dahlman att föreläsa. Förra året blev hon nämligen utsedd till årets vd, där motiveringen löd:

“Årets pristagare i kategorin mindre företag har under en mycket kort tid med ett passionerat och lyhört ledarskap lyckats öka företagets omsättning med imponerande 92 procent. Med ett strategiskt arbete för en tydlig innovationskultur och vi-känsla har pristagaren tagit medarbetarna mot nya höjder genom att ge dem frihet att våga prova, misslyckas och lära av sina misstag.

Hur gör man för att skapa utrymme för innovation, ökad lönsamhet och en stark vi-känsla? Det är några av de frågor som Pernilla kommer prata kring när hon beskriver sitt sätt att utveckla kultur, människor och organisation med humanistiska förtecken. Dessutom handlar hennes CoTalk om att jobba kunddrivet med affärsutveckling och om att utveckla digitala tjänster och produkter tillsammans med kunden.

Anmäl dig här till 21/4 Så motiverar du till innovation – Årets vd 2015 berättar hur

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00 OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

Screen Interaction is a design- and innovation agency working with leading global companies to create compelling experiences that bridge digital and physical domains. We operate at the intersection of technology, design and business with a vision to improve the quality of life for people around the world through the digital services they use. Årets vd utses varje år av ledarskapssiten motivation.se

Codesign föreläser om Lärmiljöer

Ni vet väl att vi fullkomligen älskar att prata om och jobba med HUR man utvecklar stimulerande och smarta lärmiljöer? En av oss som föreläser en hel del om detta är Ante Runnquist, change and learning manager på Codesign. Bilden är från veckans föreläsning på KTH där Ante pratade inför ett hundratal arkitekter. Nästa vecka modererar han ett seminarium under samma tema ”att skapa framtidens skolmiljöer.”

Kolla in här för anmälan och mer information

Vill du komma i kontakt med Ante?
ante(at)codesign.se eller 0733-65 00 19

CoRS ställer ut på flera håll i Europa

Under våren kommer CoRS ställa ut sitt arbete om Europas gränser på flera håll i Sverige och Europa:


— ABF-huset, Stockholm (Prel. 19 april – 3 maj)
— Antiatlas, Bryssel, 13 april – 31 maj. Länk  
— Mikes Festival, Belgrad, 7-12 juni
— I samband med Venedigbiennalen  kommer de att ställa ut i anslutning till den stora mässan och vara på plats under öppningshelgen, 26 – 29 maj. Utställningen pågår sedan till den 27e november.

 

About Borders of Europe
Our research questions the purpose and consequences of the existing, new and planned border constructions in Europe, through investigating their physical manifestation and context. We are using architectural tools and methods such as on-site visits, drawings and models as well as collecting hard and soft data to understand and document the border constructions. But more importantly we want to study the constructions in relation to the people trying to get pass it, as well as how the constructions relate to the human body. The studies will act as a basis for an exhibition where we want to relate this sort of architecture to the human body, and we want to use the exhibition as a medium to be able to interact with people. /Codesign

Tests of body tissue physics in relation to barbed tape. We are using molds of our own body for the ballistic gel forms. The tests are done in relation to studies of which bodyparts that are most targeted by the border architecture and by the documentation of the damage the actual border architecture performs.

Read more/ Här kan du läsa mer om deras arbete och utställningskoncept

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codedesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar vi frågor som sällan lyfts fram.

Digitaliseringen revolutionerar kontorslandskapen

På bara ett år har Epicenter i Stockholm vänt upp och ner på hur ett kontorshotell kan se ut. Här är begrepp som flexibilitet, kundanpassning och digital teknik bara förnamnet.  

– När våra medlemmar går till kontoret är det för att samverka och mötas i en kreativ miljö, säger Epicenters vd Patrick Mesterton.

Han var en av de medverkande när den digitala fastighetsförvaltningen diskuterades på Business Arena i Umeå. Och exemplet Epicenter gav förmodligen många fastighetsägare och förvaltare bland åhörarna en rejäl tankeställare om hur framtiden bäst kan mötas.

– Den traditionella fastighetsmodellen passar inte snabbväxande företag. De letar helt andra lösningar än anonyma kontorskomplex, säger Mesterton som redan efter ett år planerar för ytterligare ett kontorshotell, eller innovationshus som han själv vill kalla det, i centrala Stockholm.

– Stockholm saknar naturliga mötesplatser för stora och små företag i kreativa branscher. Och det är just mötesplatsen som lockar våra medlemmar.

I stället för hyresgäster blir alla Epicenters kunder medlemmar, med inflytande över såväl fysiska ytor som innehåll. Ständig förändring är mottot – och extrem anpassning efter det enskilda företagets behov.

– Man måste kunna komma in till oss och snabbt kunna expandera.

Detta ställer förstås stora krav på lokalerna. Arkitekten Linda Fredén från Codesign säger att allt måste vara förberett för förändring.

Läs hela artikeln från Fastighetsnytt här:

Bilden är tagen av Elias Ljungberg och lånad från Fastighetsnytt.se

Codesign föreläser på Business Arena

Idag deltar vår kollega och arkitekt Linda Fredén på Business Arena i Umeå. Linda kommer tillsammans med Epicenters vd och grundare Patrick Mesterton berätta om arbetet och tankarna med Epicenter och hur man skapar framtidens arbetsplats. Linda, som var en av arkitekterna från Codesign som var med i att ta fram konceptet för Epicenter 1.0, är nu åter involverad i arbetet med Epicenter 2.0 där etapp 1 just nu formas i kvarteret Grävlingen.

 

15:45

Case: det digitala innovationshuset Epicenter – morgondagens arbetssätt?
Epicenter, en mötesarena i Stockholm anpassad för expansiva företag, digital innovation och entreprenörskap. Konceptet går ut på att väva samman innovation och kunskap med möten och social samvaro för att skapa förutsättningar för affärsutveckling för såväl mindre som internationella företag. Något som fått stor uppmärksamhet är den så kallade RFID-tekniken som innebär att man som medlem kan kringgå behovet av nycklar och lösenord genom att operera in ett chip i handen. Vilka önskemål finns på framtidens arbetsplats? Kommer aktivitetsbaserat ta steget till medlem- och chipbaserat? Är morgondagens arbete snarare en sinnesstämning än en plats? Här tar vi del av tankarna bakom ett minst sagt nytänkande kontorskomplex.

Läs mer och anmäl dig här

Alexander Lervik på NK

Vi är en arkitekturbyrå som jobbar både med traditionella arkitekt-uppdrag för fastighetsägare och hyresgäster men också som konceptutvecklare och projektledare. Ett exempel på ett sådant uppdrag är det vi gjort för formgivaren Alexander Lervik i samband med hans utställning Movement på NK i Stockholm som just nu visas i varuhusets skyltfönster.

Här har vår konceptutvecklare och projektledare Sanna Gebeyehu bistått i konceptutveckling och gränsöverskridande samarbeten. Utställningen pågår fram till den 6 mars, 2016.

/Codesign

En paviljong på 2×4 meter

Just nu pågår Stockholm Furniture and Light Fair 2016 ute på mässan i Älvsjö. Press & Son kontaktade Codesign för att få hjälp med att stärka företagets varumärkesidentitet i samband med sitt deltagande på mässan.

 

Trots den begränsade ytan på 2×4 m har utgångspunkten varit att skala upp:
– Vi har försökt att skapa en slags paviljong och rumslighet i montern, istället för att bara visa upp grejer, säger Johanna Nenander och Sanna Gebeyehu, båda från Codesign.  Kolla gärna in resultatet i monter BG:25.

/Codesign

CoTalk 17/3 State of mind

Välkomna på CoTalk den 17/3
State of mind – ett alternativ till det fysiska kontoret

”Vi väljer arbetsgivare på andra grunder än rationella, logiska och funktionella. Att jobba är inte bara något man gör för att få mat på bordet utan något som är en del av ens identitet.”

Vad betyder det för dig som medarbetare?  

Vi har bjudit in de två mest ”webbiga” personerna som vi känner; Jaan Orvet, Designstrateg och Tommie Cau, strateg och rådgivare, för att prata om framtidens arbetsplatser. De kommer presentera ”State of mind – Ett alternativ till det fysiska kontoret,” och kanske nästa steg efter det vi idag förklarar som den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.

Föreläsningen kommer spänna mellan den fysiska och den digitala platsen, employer brandind och de möjligheter som den snabba tekniska utvecklingen bidrar till.

Boka plats

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS!  Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

Inkluderande arkitektur

Vi rivstartar det nya året med en intern workshop kring inkluderande arkitektur.

CoTalk 4/2 Mitt rum eller vårt kontor?

Om synen på arbetsplatser och konsekvenserna för ledarskapet.  

”Allt fler företag väljer att arbeta i aktivitetsbaserade kontorslösningar. Detta tycks inte vara en modetrend utan snarare ett uttryck för en mer genomgripande förändring av vårt arbetsliv. Hur påverka AB-lösningar ledarskap och medarbetarskap? Hur kan man använda arkitekturen och lokalen som ett verktyg för att skapa bättre arbetssätt och vilka effekter i övrigt kan vi förvänta oss?”

Vi har äran att presentera Professor Mats Tyrstrup från Handelshögskolan som vårens första föreläsare. Mats, som är expert inom ledarskapsfrågor bland mycket annat, kommer koppla arkitektur till moderna sätt att se på organisation och ledarskap för att peka på vilken typ av miljöer som kan tänkas behövas för att kunna hantera morgondagens behov.

Anmäl dig här:  

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

CoRS Bjuds in till ArkDes

ArkDes: Den 21 januari är Codesigns research studio, CoRS, inbjudna att medverka i en debattpanel som handlar om framtidens bostadstypologier, som experter på asylboenden. (Under 2015 släppte man bland annat rapporten

En Fristad som rönt stor massmedial framgång) Känns oerhört skönt och motiverande att dessa frågor få ta plats inom arkitekturens arenor.

/Codesign