Vi har vuxit från fem till snart 60 medarbetare på fem år. Vi växer organiskt, framförallt genom våra nätverk. Det är också här vi möter våra samarbetspartners, kunder och vänner.

Våra Cotalks är sprungna ur idén att vi vill lära oss mer om vitt skilda ämnen, och vi vill bjuda på kunskap till fler.

Här kan du därför ta del av våra kostnadsfria CoTalks inom en mängd olika ämnen och föreläsare som inspirerar oss, och som vi tror även är intressant för fler. Ämnen och talare fylls på löpande. Vill du komma och föreläsa eller har du tips på bra ämnen och talare? Kanske du har synpunkter och övriga idéer? Kontakta oss på info(at)codesign.se

CoTalk 20 Maj webinar: Återhus – Att bygga hus av hus

Fotograf: Joakim Kröger, NCC

En panel av experter inom olika delar av Återhusprocessen kommer att diskutera möjligheterna till att skapa en systematiserad process för demontering och återbruk av rivningsobjekt.

Under en timmes tid kommer du att kunna lyssna på paneldebatten och ställa frågor i chatten.

 

Panelmedlemmar:

Peter Ullstad, Ägare, Codesign Arkitekturbyrå AB

Madeleine Nobs, Affärsutvecklare Hållbara affärer, NCC Building Sweden

Katarina Malaga, FoU Forskning och Affärsutvecklare, RISE

Sofia Heintz, Expert Fastighetsutveckling & Nyproduktion, SABO, Sveriges Allmännytta

Projektpresentation: Nadine Aschenbach, projektledare, Codesign

Moderator: Jelena Mijanovic, projektledare, Codesign

Anmäl dig här

Plats: Online

När: Onsdag , den 20 Maj 2020

Tid: kl. 08:00- 09:00

Frågor? Maila jelena(at)codesign.se

Varmt välkommen!

CoTalk 16 januari Bygga´re tryggare – ny metod för utformning av tryggare skolmiljöer

Hur tar vi avstamp i att Barnkonventionen blir lag i Sverige den 20 januari år 2020, en historisk händelse som leder vägen mot en mer barninkluderande beslutsprocess inom arkitektur och stadsplanering?

Du får med metoden Bygga’re Tryggare verktyg för att förstå och utforska elevers behov vid utformning av nya skolmiljöer, beställning av nya skolbyggnader eller ombyggnation av äldre skolor.

– Vi har kartlagt viktiga behovs-brännpunker i svensk skola. Barn som har upplevt stressfyllda livssituationer och en skolklass på mellanstadiet har pekat ut brister och akuta behov i sin skolmiljö och gett förslag på hur man förbättrar den, säger Hanna på Rädda Barnen.

Emelie och Sofia från Codesign har redan kunnat adressera barnens behov till skolors organisation, kultur och fysiska miljö.
– I våra pågående skolprojekt på Codesign så har vi med hjälp av kunskapen från Bygga’re tryggare kunnat revidera planlösningar, studera flöden, omformulera effektmål och speialrita möbler i takt med att kartläggningen av behovs-brännpunkterna i de olika skolytorna blottlagts.

Välkommen att ta del av den nya metoden och tillsammans med oss fira att barnkonventionen blir lag i Sverige! Bygga’re Tryggare är finansierat av ThinkTank ArkDes och utfört av Rädda Barnen, Codesign och Codesign Research Studio i samarbete med Ekhammarskolan.

Hanna Thermaenius, psykolog från Rädda Barnen, Sofia Löwhagen och Emelie Heinlo, skolarkitekt och verksamhetsutvecklare på Codesign delar med sig av sin kunskap om den nya metoden Bygga’re Tryggare. Moderator: Jelena Mijanovic, Codesign Research Studio

Anmäl dig här!

Plats: Codesign, Sveavägen 56E, Stockholm

När: Torsdag, 16 januari 2020

Tid: Frukost serveras från 07:45, CoTalk startar kl.08:15 – kl.09:00

Frågor? Maila info(at)codesign.se

Varmt välkommen

CoTalk Special Edition: Framtidens klassrum – ett samtal om utveckling av möbler för lärmiljöer

Under ett års tid har Codesign och EKV, genom en inkluderande process, skapat skolmöbler som stöttar barn och pedagoger i deras vardag. 

Emelie Heinlo, verksamhetsutvecklare på Codesign med många års erfarenhet som pedagog inom skolan, kommer att berätta om hur lärmiljöer har utvecklats historisk och vart vi är på väg. 

Efter detta följer ett samtal om själva designarbetet av skolmöblerna där den inkluderande processen tillsammans med elever, pedagoger, verksamhetsutvecklare, arkitekter och producenter har varit nyckeln. 

Hur påverkar lärmiljön möblerna och vice versa? Kan man med en uppsättning möbler skapa olika lärsituationer? Hur tillfredsställer man både användarens och verksamhetens behov i samma formgivning? Hur designar man möbler som är tillgängliga för många? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras samtidigt som du kommer att få se de skolmöbler som Codesign har skapat i nära samarbete med EKV Bord & Stolar. Vi avslutar CoTalk-et genom att visa en prototyp av Kompis, en möbel som du inte har sett tidigare. Välkommen!

Anmäl dig här!

Plats: Codesign, Sveavägen 56E, Stockholm

När: Torsdag, 7 februari 2019

Tid: Frukost serveras från 07:45, CoTalk startar 08:15

Frågor? Maila info(at)codesign.se

CoTalk 8/3: Språkbubblor – ett samtal om språkutveckling och inkludering

Behovet av att tolka andras verkligheter ökar när vårt språk utvecklas. Vi blir allt bättre på att läsa samtidigt som skriftspråket glider isär. Vi blir duktigare på att anpassa språket efter målgrupp för allt mer specifika behov, vilket också leder till att vi exkluderar andra i allt högre utsträckning. Fastnar vi i våra egna språkbubblor?

Vi samtalar med Patrik Hadenius, språkvetare och grundare till Språktidningen. Språket skapar sammanhållning och samtidigt använder vi språket för att exkludera. Medvetet eller omedvetet. Detta är bland annat aktuellt i utformning av texter från myndigheter och förvaltningar där vi idag ser ett större behov av att populäranpassa men också tillgängliggöra språket för att demokratin ska kunna uppfyllas. Beslut behöver inte bara vara demokratiskt tagna utan ska även kunna spridas, kommuniceras och förstås av den breda massan.

Vi hoppas att ni vill samtala med oss om språkets betydelse för inkludering samtidigt som vi får lyssna till Patrik och hans tankegångar och anekdoter om språkets utveckling.

Välkomna!

Patrik Hadenius är hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Han är även journalist och grundare av Språktidningen som 2013 tilldelades Arguspriset för att ha nått ut med språkvetenskaplig forskning till en bredare publik.

Anmäl dig här

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E, Stockholm
När: torsdag 8 mars 2018
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00.

OBS! Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila info(at)codesign.se

CoTalk 25/1 Från ingenstans till överallt: social hållbarhet

Efter tio års arbete inom social hållbarhet har Harry McNeil tagit med sig sitt engagemang in i fastighetsbranschen. Han är nu hållbarhets- och marknadschef på Sveafastigheter Bostad och kommer under årets första CoTalk att berätta om sina erfarenheter och framtidsförhoppningar om hur näringslivet kan driva en positiv samhällsförändring.

Harry har tio års erfarenhet av att arbeta med sociala hållbarhetsfrågor. Han har bland annat jobbat i det sociala bemanningsbolaget Telge Tillväxt i Södertälje som anställer över 200 arbetslösa ungdomar varje år och på asylboendeföretaget Hero som satsat på modeller för inkludering från dag ett. Harry har också jobbat på hållbarhetsbyrån Futerra och på Utrikespolitiska Institutet med forskningsprojekt om näringslivets roll i globala utvecklingsfrågor.

Vår förhoppning är att du genom detta CoTalk ska få inspiration och kunskap om vad du själv kan göra för att bidra till bättre social hållbarhet.

Anmäl dig här
Plats: Codesign, Sveavägen 56E
När: 25 januari, 2018
Tid: Frukost serveras kl 7:45-8:15. Föreläsningen pågår kl 8:15-9:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminariet är kostnadsfritt men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet börjar debiteras en administrativ avgift på 400 kr.

Frågor? Maila info(at)codesign.se

26/10 Bygg relationer & personifiera ditt varumärke med sociala medier

Strategen och sociala medie-konsulten Lydia Kellam delar med sig av konkreta tips och inspirerande case som kommer lära dig hur du använder sociala medier för att personifiera ditt varumärke och bygga relationer med olika målgrupper.

Lydia Kellam driver eget företag och frilansar med sociala medier, content marketing, digital marknadsföring och strategi. Hon har jobbat med företag som Warner Music och WWF, och byråer som Prime, House of Radon och Futerra. Hon är även flitig föreläsare och lärare på bl.a. Hyper Island och Nackademin. Hon brinner för strategi, trendspaning, content marketing och storytelling. Hon är utbildad vid Uppsala universitet och Berghs School of Communication. Lydias intresse för sociala medier växte fram när hon bodde i New York i 5 år och drev The Swede Beat, en blogg som uppmärksammade svensk musik, mode och konst.

Tanken är att du genom morgonens CoTalk ska få med dig några nya kunskaper som du kan använda konkret i din vardag.

Anmäl dig här

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E
När: 26 oktober, 2017
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila info(at)codesign.se

31/8 Höstens första CoTalk

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 1 januari 2018. Hur påverkar det arkitektur- och fastighetsbranschen och vad innebär det för våra kunder?

Vi har bjudit in människorättsjuristen Hanna Gerdes, även författare till boken Barnets rätt, som berättar mer om hur barnkonventionens vägledande principer kan användas i vårt arbete med att skapa inkluderande arkitektur.

Tanken är att du genom morgonens CoTalk så få med dig några nya kunskaper som du kan använda konkret i din vardag.

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E – OBS! NY ADRESS
När: 31 augusti, 2017
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila info(at)codesign.se

CoTalk 4/5: Större, snabbare, roligare – Så ska Stockholm växa smart

Vår huvudstad är inte bara en av Europas snabbast växande städer, det är också en av världens bästa städer att leva i. Regionen har ett starkt näringsliv med ett världsledande teknikkluster och vi ligger långt fram inom livsvetenskap. Här finns fler globala huvudkontor än i övriga nordiska huvudstäder tillsammans. I dag. 

Men världen utvecklas snabbt. Många städer konkurrerar om talang, kapital och innovation. Personer i ledande ställning i andra regioner har gått från ord till handling för att svara upp mot utmaningarna. Om vi står stilla innebär det i praktiken att vi backar.  Så vad krävs egentligen för att vi ska klara konkurrensen i framtiden?

Vi har bjudit in Maria Rankka, VD för Stockholms Handelskammare för att uppdatera oss kring vad hon ser för prioriteringar gällande utvecklingen av Stockholmsregionen med fokus på fastighetsbranschen och arkitektur, förutom den självklara frågan: att fler bostäder behöver byggas.

Utifrån det Framtidsprogram som Stockholms Handelskammare publicerade redan i slutet av 2015 kommer Rankka ge en uppdaterad bild över hur Stockholm ligger till nu, i början av 2017. Hennes CoTalk kommer tangera rubrikerna: urbanisering, globalisering och digitalisering till Människorna – Om de nya stockholmarna, om företagens och skolornas behov samt slutligen; om hur viktigt det är att Stockholm är kul!

Anmäl dig här till CoTalk 4/5:Större, snabbare, roligare – Så ska Stockholm växa smart

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

 

CoTalk 23/3: Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Hänger du på Instagram och Facebook? Påverkas du av ideal eller har du människor runt omkring dig som du bryr dig om och som gör det? Om ja, extra varmt välkommen till vårens första CoTalk där bilden står i centrum. Våra barn växer upp på nätet, omgärdade av en aldrig sinande ström av bilder och nedärvda ideal. Vad innebär bildens kraft för dem och för oss vuxna, och hur kan vi ta makten över bilden och alla de ideal som bilderna förmedlar?

Vi har bjudit in fotografen och Sveriges främsta unga sociala entreprenör, Felicia Margineanu som med stort hjärta brinner för att stärka unga och lyfta upp sociala mediers möjligheter i en kaosartad värld. Felicia har bland annat startat OhSnap! som utbildar unga fotografer att tänka normkritiskt.

– Genom vår plattform får deltagarna gratis lära sig grunderna inom fotografi men med ett normkritiskt öga, och en större förståelse i mediekritik, normer, retuschering och fotografering med genusperspektiv. Vi skapar en ny generation av unga medvetna fotografer och förebilder, säger Felicia.

Tanken är att du efter föreläsningen ska ha fått konkreta tips på hur du själv kan påminna dig om att tänka normkritiskt i en värld dominerad av bilder, och även hur du kan hjälpa unga människor i din närhet med konkreta verktyg för att tänka normkritiskt.

Rädda Barnen, Postnord, Mentor Sverige, FRIENDS och många fler anlitar Felicia för att utmana perspektiven hos medarbetare, medlemmar och ungdomsföreningar. Sveriges grundskolor, gymnasieskolor och kommuner använder henne för att inspirera lärare, föräldrar och sina elever till att våga vara sig själv och ta vara på sociala mediers möjligheter. Över 100 000 personer har sett hennes föreläsningar.

Anmäl dig här till 23/3 Med kameran som verktyg – en inspirationsföreläsning om bildens kraft i media

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Se Felicials TEDx talk här

Se hennes medverkan i TV/radio/media här

CoTalk 6/4: Filterbubblor – hur funkar de och vad kan man göra åt dem?

Baksidan av att de sociala medierna blir allt bättre på att välja ut och visa innehåll som de tror vi gillar är att sånt vi inte gillar blir osynligt. Hur påverkas vår möjlighet att förstå vad som är sant och vad som är falskt i världen om Facebooks algoritmer filtrerar bort det som inte överensstämmer med det vi redan tror på? Kan vi ens ta reda på fakta om Google-sökningar ger olika svar beroende på vem som söker?

Per Grankvist har svaret. Han är journalist och författare till den uppmärksammade essän ”En värld av filterbubblor”. På ett lärorikt och underhållande sätt berättar han om hur filterbubblor fungerar och vad vi kan göra för att pricka hål på dem.

Anmäl dig här till CoTalk 6/4  Filterbubblor – hur funkar dem och vad kan man göra åt dem

Plats: Codesign, Sveavägen 56 E OBS! NY ADRESS
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Mer om Per
Per Grankvist är fristående kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, och medverkar regelbundet i Nyhetspanelen i SVT Gomorron Sverige för att kommentera veckans händelser. Han är även redaktör för analysbrevet CSR i Praktiken, som han grundade 2006, och som belyser hur företag tjänar pengar på hållbarhet. Analysbrevet når över 20 000 personer som arbetar med hållbarhetsfrågor i Sverige. Sedan 2014 är han styrelseordförande i Fairtrade Sverige.

Kön och makt, eller ”Så ökar vi jämställdheten inom fastighetsbranschen”

Som arkitekturbyrå lever och verkar vi på Codesign i en fortsatt mansdominerad bransch om vi ser till ägandeskap och chefspositioner, både när det kommer till fastighets- och arkitekturbranschen.  Även om mycket har förändras över åren finns ett arbete att göra framgent.

Vi tror såklart att det finns ett värde i ökad jämställdhet mellan könen och makten och vi har därför bjudit in Anna Wahl, Professor i Genus, organisation och ledning på KTH i Stockholm. Hennes forskningsområde handlar om hur strukturer och kulturer i organisationer formas och återskapas i relation till genus samt hur makt, genus och ledarskap kan relateras till varandra.

Anna bedriver flera forsknings- och utvecklingsprojekt där fokus är på hur förändringsprocesser i organisationer kan medverka till ökad jämställdhet och mångfald. Tanken är alltså precis som alltid på våra Cotalks, att både ni och vi ska kunna lära oss mer inom ett specifikt område. Den här gången handlar det om att tydliggöra nedärvda strukturer, för att kunna förändra dem och öka jämställdheten i mansdominerade branscher.

Anmäl dig här till 10/11 Kön och makt

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Så revolutionerade de en traditionell bransch — Synch!

Synch är en affärsorienterad advokatbyrå med fokus på innovation och teknologi. Byrån startades av fyra personer med gedigna erfarenheter från både branschen och och välrenommerade byråer. Under sina respektive karriärer hade de upptäckt brister i det arbetssätt som många av de traditionella advokatkontoren arbetade på och de ville skapa något helt nytt, sudda bort det konventionella och jobba innovativt! Grundarna av Synch började utveckla sina tjänster för att göra dem mer tillgängliga, mindre komplicerade och mer transparenta.

Vi har bjudit in Jim Runsten, grundare och CEO på Synch för att berätta om den modiga resa han och hans kollegor startade 2014, och hur man på vägen lyckats växa och vinna priser genom sitt innovativa sätt att se på framtidens juridiska tjänster. Kom och låt dig inspireras och få konkreta tips på hur man kan förändra en konservativ bransch genom att tänka innovation.

Anmäl dig här till 27/10 Så revolutionerade de en traditionell bransch  

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

Självledarskap och världens längsta halvmeter – Hur leder vi oss själva för att skapa möten och resultat som vi önskar?

Med igenkännande exempel och konkreta verktyg på hur varje person kan utveckla sitt egna självledarskap kommer Staffan Taylor dela med sig av sin egna berättelse till att ta taktpinnen till att leda att leda sig själv.

Varje dag fattar vi mellan 2.500 – 10.000 beslut. Tar dessa beslut oss längre ifrån våra mål eller tar de oss närmare? Få inspiration på hur du som medarbetare eller ledare i ditt egna liv kan implementera självledarskap i såväl din vardag som i din organisation.

Staffan Taylor är en av Sveriges mest bokade unga föreläsare. Med målande berättelser och metaforer får han oss att förstå hur mycket vi faktiskt kan förändra och allting börjar med oss själva i vårt egna självledarskap. Välkomna att rivstarta morgonen tillsammans där ni får lyssna på Staffans story och ta del av hans verktyg.

Staffan är co-founder av entreprenörsgeneratorn Forza of Sweden och sedan 2011 spelar han i Storbritanniens innebandylandslag där han hittar tydliga kopplar mellan elitidrott, ledarskap och mental träning.

Anmäl dig här till 22/9 Självledarskap

 Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila agnes(at)codesign.se

25/8 CoTalk: Bästa modellen

Vi har bjudit in Charlotta Rydholm för att berätta om sin nya bok ”Den bästa modellen” och för att ge oss handfasta tips på hur vi kan välja och plocka delar bland de främsta arbetsmodellerna, och dessutom kommer hon prata om hur man undviker att kommunikation blir ett maktmedel utan snarare en möjliggörare.

Boken ”Bästa modellen” är en antologi med drygt 50 modeller för hållbar samverkan i utvecklingsprojekt. Charlotta Rydholm besitter en otrolig förmåga att engagera, inspirera och få människor som kommer i hennes väg att tänka nytt, utmana gränser och våga satsa. Hon är processledare och coach, arbetar med social hållbarhet, ledarskapsutveckling och är lärare på Berghs.

Vi ser en hunger efter verktyg som hjälper människor att hantera verkligheten, säger Charlotta Rydholm, initiativtagare till boken, och fortsätter:
– Ökad komplexitet i samhället kräver en vidare förståelse för hur det fungerar. För hundra år sedan behövde bönderna en guide som vägledde dem genom odlingssäsongerna, nu behövs en annan sorts vägledning för att hantera jaget, gruppen och framtiden.

Anmäl dig här till 25/8 Bästa modellen

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

CoTalk 26/5 under rubriken ”Professionella mötesplatser”

Codesign har sedan flera år specialiserat sig inom olika områden, bland annat gällande arbetsplatser av olika slag så som kontor och skolor, eller lärmiljöer som vi väljer att kalla dem. Det som skiljer en arbetsplats från cafét på hörnet är att en arbetsplats är en professionell mötesplats, på samma vis som våra skolor runt om i landet bör vara rustade för att stödja pedagogiken.

Den 26 maj har vi därför bett vår kollega Ante Runnquist, Change and Learning manager på Codesign, att konkretisera hur vi kan skapa lärmiljöer som bidrar till att människor mår bra, utvecklas och lär sig nya saker. Utgångspunkten är just pedagogiken: vi vet faktiskt vad som krävs för att människor ska lära sig nya saker, tricket är att översätta det vi vet till en helhet och att applicera det på vilka andra arbetsplatser som helst.

Illustrerat med ett gäng exempel från några skolprojekt kommer Ante beskriva vilka värden en genomarbetat lärmiljö kan ge, och dessutom får du konkreta verktyg för att se över er egen arbetsplats och hur ni kan skapa förutsättningar för innovation och lärande

Anmäl dig här eller via evenemanget på Facebook.

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

CoTalk: Så skapar du plats för innovation – Årets vd 2015 berättar hur

Till vårt CoTalk den 21 april har vi bjudit in Screen Interactions vd, Pernilla Dahlman att föreläsa. Förra året blev hon nämligen utsedd till årets vd, där motiveringen löd:

“Årets pristagare i kategorin mindre företag har under en mycket kort tid med ett passionerat och lyhört ledarskap lyckats öka företagets omsättning med imponerande 92 procent. Med ett strategiskt arbete för en tydlig innovationskultur och vi-känsla har pristagaren tagit medarbetarna mot nya höjder genom att ge dem frihet att våga prova, misslyckas och lära av sina misstag.

Hur gör man för att skapa utrymme för innovation, ökad lönsamhet och en stark vi-känsla? Det är några av de frågor som Pernilla kommer prata kring när hon beskriver sitt sätt att utveckla kultur, människor och organisation med humanistiska förtecken. Dessutom handlar hennes CoTalk om att jobba kunddrivet med affärsutveckling och om att utveckla digitala tjänster och produkter tillsammans med kunden.

Anmäl dig här till 21/4 Så motiverar du till innovation – Årets vd 2015 berättar hur

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00 OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

Screen Interaction is a design- and innovation agency working with leading global companies to create compelling experiences that bridge digital and physical domains. We operate at the intersection of technology, design and business with a vision to improve the quality of life for people around the world through the digital services they use. Årets vd utses varje år av ledarskapssiten motivation.se

CoTalk 17/3 State of mind

Välkomna på CoTalk den 17/3
State of mind – ett alternativ till det fysiska kontoret

”Vi väljer arbetsgivare på andra grunder än rationella, logiska och funktionella. Att jobba är inte bara något man gör för att få mat på bordet utan något som är en del av ens identitet.”

Vad betyder det för dig som medarbetare?  

Vi har bjudit in de två mest ”webbiga” personerna som vi känner; Jaan Orvet, Designstrateg och Tommie Cau, strateg och rådgivare, för att prata om framtidens arbetsplatser. De kommer presentera ”State of mind – Ett alternativ till det fysiska kontoret,” och kanske nästa steg efter det vi idag förklarar som den aktivitetsbaserade arbetsplatsen.

Föreläsningen kommer spänna mellan den fysiska och den digitala platsen, employer brandind och de möjligheter som den snabba tekniska utvecklingen bidrar till.

Boka plats

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS!  Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00

CoTalk 4/2 Mitt rum eller vårt kontor?

Om synen på arbetsplatser och konsekvenserna för ledarskapet.  

”Allt fler företag väljer att arbeta i aktivitetsbaserade kontorslösningar. Detta tycks inte vara en modetrend utan snarare ett uttryck för en mer genomgripande förändring av vårt arbetsliv. Hur påverka AB-lösningar ledarskap och medarbetarskap? Hur kan man använda arkitekturen och lokalen som ett verktyg för att skapa bättre arbetssätt och vilka effekter i övrigt kan vi förvänta oss?”

Vi har äran att presentera Professor Mats Tyrstrup från Handelshögskolan som vårens första föreläsare. Mats, som är expert inom ledarskapsfrågor bland mycket annat, kommer koppla arkitektur till moderna sätt att se på organisation och ledarskap för att peka på vilken typ av miljöer som kan tänkas behövas för att kunna hantera morgondagens behov.

Anmäl dig här:  

Plats: Codesign, Malmskillnadsgatan 32, våning 12
Tid: Frukost serveras mellan 7:45-08:15. Föreläsningen pågår mellan 08:15-09:00

OBS! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller. Seminarierna är kostnadsfria men vid eventuell avbokning senare än 24 timmar innan seminariet äger rum tillkommer en administrativ avgift på 400 kr/deltagare.

Frågor? Maila elin@codesign.se eller ring: 0760-12 88 00