Vår egen Nollikarta

Under en helg i Madrid i oktober 2016 höll Codesign Research Studio i en workshop för övriga kollegor på Codesign och tillsammans skapade vi en Nollikarta över inkluderande och exkluderande arkitektur i Madrid.

Huvuduppgiften var att under några dagar identifiera och analysera inkluderande respektive exkluderande arkitektur i stadens centrala delar. Grupparbetet resulterade i olika inverterade Nollikartor som sedan slogs ihop till en stor.

Här ser vi en syntes av de tolv kartorna, enligt vardera kartas geografiska position i Madrid.