Nordic Me

En inspirationsutställning för Formex, höst 2016

Codesign fick i uppdrag att tolka Formex övergripande tema för höstsäsongen 2016; ”Nordic Me.”

— Vi tittade på det typiskt ”Nordiska” ur ett konventionellt perspektiv och försökte översätta det till samtida nordiska symboler och ställde oss frågan vad som är typiskt nordiskt för oss idag. Är det verkligen ljusa träslag, avskalat och ”naturligt?,” säger Sanna Gebeyehu, konceptutvecklare på Codesign.

Utställningsarkitekturen är en abstraktion av den nordiska naturens former och fenomen med inspiration från fjäll, hav, norrsken, is- och snöformationer liksom böljande landskap. Den inre strukturen skapar rumsligheter. Från ena hållet i installationen bjuds besökaren av det konventionellt nordiska i form av färg och form, från andra hållet upplevs det typiskt exotiska ur ett nordiskt perspektiv och i mitten sammanstrålar de två uttrycken i en definition av Nordic Me.

” Vi valde att kalla vår tolkning för ”breaking thru conventions. Alla objekt och produkter i den nordiska respektive exotiska delen var speglingar av varandra. Exakt samma form men i två olika uttryck. Vi ville visa att de förväntade färg och mönstervalen avgör vad ”man” tycker är nordiskt eller exotiskt, trots att det är samma objekt”, säger Ying Sun, Arkitekt på Codesign.

Storlek: 250 m²
Antal besökare på Formex: 25 000 personer
Pågick under Formexmässan i Älvsjö i augusti 2016.

Team: Sanna Gebeyehu,  Ying Sun
team: Sanna Gebeyehu, Ying Sun

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt