Norråsaskolan, Nässjö

Ombyggnation av högstadieskola

Norråsaskolan är en högstadieskola belägen i centrala Nässjö. Skolans första del uppfördes 1911-12 och är ritad av Malmöfirman Ewe & Melin och har därefter berikats med två stora tillbyggnader under 50- och 70-talet. Den totala omfattningen uppgår till ca 8500kvm.

Codesigns uppdrag har i första fasen varit att genomföra en förstudie för en omfattande ombyggnation och renovering med kapacitet för ca 600 elever efter ombyggnation. Vi har processlett workshops som utförts tillsammans med en projekt- och arbetsgrupp för att identifiera arbetssätt, verksamhetsbehov och önskemål kring skolans ombyggnation. Arbetet har mynnat ut i en verksamhetsbeskrivning, skisser för kostnadskalkyl och rapport med rekommendationer för fortsatt arbete. Projektering beräknas påbörjas i början av 2018.

team: staffan virke, linda gustafsson lutener, emelie heinlo

Ansvariga inom projektet

Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...
Linda Gustafsson Lutener
Arkitekt
Mer info...
Emelie Heinlo
Change and learning manager
Mer info...
Nadine Aschenbach
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt