Ny årskull av Codesign Research studio

Markus Hölbling, Arkitekt, Helena Cervin Ellqvist, Arkitekt, Jelena Mijanović, Arkitekt och ansvarig för Codesign research studio och Leni Ellburg, Arkitekt.

I september 2016 startade en ny årskull av Codesign Research studio i form av arkitekterna Markus Hölbling, Helena Cervin Ellqvist och Leni Ellburg. De kommer coachas av Jelena Mijanović, Arkitekt och ansvarig för Codesign research studio fram tills i maj 2017 för att gå på djupet i skärningspunkten mellan teori och praktik.

Om Codesign Research Studio
”Vårt mål är att identifiera och eliminera glappet mellan beslutsfattare och brukare, skapa diskussion om vad arkitektur är och kan göra samt ifrågasätta arkitektens roll och ansvar.”

Codesign Research Studio, CoRS, är ett icke-vinstdrivande dotterbolag till Codesign. CoRS består av nyutexaminerade arkitekter och formgivare som tillsammans med erfarna arkitekter på Codesign verkar i skärningspunkten mellan teori och praktik. Genom oberoende undersökande, med människan i centrum, utforskar vi frågor som sällan lyfts fram.