Codesign utvecklar Lidingö stadshus

Codesign har fått i uppdrag att renovera och bygga om Lidingö stadshus. Detta sker samtidigt som stadens omorganiserar vilket är en positiv dimension för projektet.

– Både huset och organisationen har levt och verkat på samma vis sedan 70- talet och behöver nu rustas för framtiden. Vårt uppdrag är att maximera nyttan för båda delarna, säger Camilla Nordgren, Arkitekt på Codesign.

 

Uppdraget som i dagsläget omfattar 17000 kvm2 och 450 tjänstemän startade redan i början av 2016 där programfasen blev klar i somras. Systemhandlingsfasen i själva fastighetsprojektet beräknas vara klar vid årsskifte 2016/2017. Själva evakueringen (förflytten) av människor startar sommar 2017, och återflytten sker i slutet av 2018/2019.

– Vi vill skapa mer plats för invånare och besökare att mötas och verka i Stadshuset och effektiviserar därför våra ytor samtidigt som organisationens behov av utveckling ses över, säger Paula Jagric, Projektledare, Lidingö Stad.

Under hösten 2016 utökades uppdraget till att också omfatta vidareutveckling av Stadsbiblioteket enligt projektets övergripande syften och mål.

Länkar:
Sundbybergs stadshus och Upplandsbro