Vår process

Förändring är bra
Oavsett om det handlar om att som fastighetsägare bygga en ny galleria eller att som hyresgäst ge sig in i en ny lokal så innebär det en förändring som både kan vara lustfylld och ångestladdad. Förändring är vår vardag, vi är trygga i det och det gör att våra kunder känner sig trygga med oss i sin förändringsprocess. 
Nu kör vi!

Uppstart

Vi skakar hand,
klappar hand och skriver avtal.

Intervjuer

Vi lär oss om er.

Workshop

Vi lägger alla kort på bordet och börjar spela tillsammans.

Platsstudier

Vi läser av er med vår kompetens.

Datainsamling

Hur förhåller ni er till er kontext?

Platsstudier

För att fånga in behov och känslor från många.
star1 Created with Sketch. plane Created with Sketch. cloud1 Created with Sketch. house1 Created with Sketch. ppl Created with Sketch. house2 Created with Sketch. tube Created with Sketch. glasses Created with Sketch. art Created with Sketch. beaker Created with Sketch. planet Created with Sketch. rocket Created with Sketch. cloud2 Created with Sketch. astronaut Created with Sketch. 14.icon

Inkluderande arkitektur

Vi utvecklar arkitektur i alla skeden vilket innefattar hyresgäster eller fastighetsägare, besökare, kunder, kaffedrickare och förvaltare. Genom vår process skapar vi oss förståelse för brukarnas vardag och använder oss av dessa insikter för att skapa inkluderande arkitektur från stor till liten skala. Vi rör oss mellan övergripande flöden i vår stadsmiljön ner till enkla detaljer så som vilken sorts kaffe som ska serveras i köket?

Projektering

Vi förstår nu brukarnas behov och börjar rita miljöer eller hus.

Gestaltning

Vi utvecklar arkitektoniska koncept baserat på det förstudierna definierat.

Vi ser till att det blir byggt

Inredning

Vi ritar in, handlar upp och specialritar gärna om det behövs.

Implementering och utvärdering

Från förstudie ned till vilken växt som ska stå i entrén, vi är med hela vägen. Sedan följer vi upp och utvärderar tillsammans.

Förankring och hållbarhet

För att få en lyckad process så måste förväntningarna vara ställda i relation till tid, kunskap och pengar. Det gäller för oss att hjälpa kunden, er, att få rätt förväntansbild som vi också skapar tillsammans. Förankring av målbild och projektets vision i en hållbar miljö är en otroligt viktig framgångsfaktor i våra projekt.

En miljö utan människor är som kärlek utan kyssar.

Med det menar vi att att relevansen uppstår först i mötet mellan en organisation och plattformen som stödjer den. Människor – vi – kan få det så mycket bättre om någon förstår vad vi behöver. Arkitektur får inte bara handla om problemlösning och ritningar. Då kan värdet av arkitekturen bara räknas i sparade kronor och de är aldrig tillräckligt många. Vi måste se vilka värden vi kan åstadkomma med arkitektur som verktyg. Maximal verksamhetsnytta måste vara målet. Frågan vi måste ställa oss är vilka visioner vi har? Här börjar arbetet.

Nu kan vi börja förstå och formulera en frågeställning som vi gemensamt finner svaret på genom intervjuer, workshops, mätningar och enkäter.

Vi levererar många olika slutresultat. Det kan vara en ny skola, nytt kontor eller ett innovationshus, ett koncept nedskrivet på en A4, eller designmanual under ständig utveckling. Det är inte det som förenar. Produkter är en effekt av behov. Vi börjar att tillsammans med våra kunder söka efter de reella behoven. Vi inkluderar slutbrukarna i hela processen.

Nytta och känsla:

Färre sittplatser och ökad omsättning

Restaurang Elverket
Samtidigt som antalet sittplatser och yta minskade med 30% ökade omsättningen med 40% redan efter 2 månader och fortsatte sedan vara stadigt uppåtgående.

Minskad mobbning

Stadsmissionens Skola
Vi omvandlade de klassiska ”skolkorridorerna” till mötesplatser utan återvändsgränder och därigenom minskade känslan av utanförskap och mobbing i korridorerna, visar undersökningar från skolan. Dessutom ökade antalet ansökningar till skolan drastiskt.

 • 99 % kundnöjdhet.

  Av besökarna och medarbetarna på Stadsmissionens ungdomsmottagning vid Fridhemsplan är 99 % nöjda med den lösning vi arbetat fram där. Vi skulle dock gärna vilja komma i kontakt med den där 1%-aren och fråga vad vi kunde gjort bättre?

 • Vi tackade
  nej!

  Vi blev kontaktade av ett traditionellt kontorshotell som trodde sig ha problem med sin lokal och ville ha vår hjälp. Efter platsstudier kunde vi konstatera att problematiken inte låg i lokalen utan i behov av ökad servicegrad hos kundens medarbetare, så vi tackade  nej till fortsatt jobb.

 • 1255

  Antalet skalgubbar som delades ut på öppningen av Venedig Biennalen i maj, 2016. Aktiviteten gick under namnet ”Include me” med syfte att lyfta frågan om vem som inkluderas i arkitekturen, på Biennalen och i EU. Varje skalgubbe motsvarar 1000 flyktingar som sökte asyl i EU 2015. (UNHCR). .

10%
Vi har det ju så bra.
Det är inte rimligt att polisen inte får någon vettig utbildning i hur man tar hand om tonårstjejer som skär sig.  – De fick det. Det tog BRIS hand om genom BRISakademin. Men de har lagt ner pga resursbrist. Det är inte rimligt att nyblivna tonårsföräldrar lämnas ensamma utan någon annan än sig själva och en nyfödd.  Men de får ju hjälp, av Stockholms Stadsmission och deras Familjekollo på Vännebo.

Alla känner vi dem, nära inpå, de som har cancer. Vi dör i cancer. Det är inte rimligt. Cancerfonden samlade förra året in 500 miljoner privata kronor som gick direkt till forskning.  Vi har fått ett samhälle som bygger helt och hållet på att de som har möjlighet att hjälpa till är beredda att bidra av egen fri vilja.   Vi uppmanar er att vara med. Småföretagare, Storföretagare. Privatpersoner och familjemedlemmar. Bara gör det.  Vi har det ju så bra. Gå in på Frivilligorganisationernas Insamlingsråds hemsida http://www.frii.se/medlemmar/lista/ och välj en kontrollerad organisation. Låt dem som brinner mest och vet hur man maximerar nyttan av en biståndskrona få luft under vingarna. Ge dem 10 % av er vinst ni med. 

 /Codesign