Palla ta plats!

En workshop på Swedenborgsgatan tillsammans med elever från Europaskolan inför att vi ska design och bygga en interaktiv installation som ska få stå under sommarmånaderna.

Den konstnärliga aktionen tillför ett avbrott i vår förståelse av en plats, ett avbrott som kan innehålla alternativa förhållningssätt till en existerande uppfattning av staden och oss själva.

En atmosfär som uppmuntrar till ett kontinuerligt flöde av möjligheter och perspektiv. Barn som medspelare, kollega och stöd i processen för att främja deras egna tankar och idéer. Skapandet som gränsland i det offentliga rum vi alla delar och där vi möts. Skapa nya platser inuti människan och ute i staden.

Ungdomarnas brief:

Metoder för att läsa en plats med sinnet; doft, texturer, ljud, titta, känna, samlande av fragment. 

Ta sig an platsens karaktär genom att utgå ifrån deras mindset, kropp och behov. 

På vilket sätt brukar du hänga? T.ex hänger med kompisar genom att spela ett spel, dansa, sitta och plugga tillsammans etc,

Hur kan vi få med barn och unga i utvecklingen av staden och vad innebär det för dem som medborgare och barn idag, och för deras framtid som vuxna? 

Välj ut tre olika platser på Swedenborgsgatan som du finner intressant.

Skriv ner en eller två meningar om varje plats.

Med materialet som tas is kommer vi sedan kunna sätta ihop en karta med alla fynden som beskriver platsen.

Material: papper, olika pennor, färg, lim

Innan vi gick till Swedenborgsgatan så hade vi en annan workshop där vi byggde pallar tillsamman som ungdomarna kunde använda sig av ute på site.

Vi byggde pallar så att alla fick en var men konstruktionen skedde i grupper så att ungdomarna fick lära känna varandra bättre. Materialet kom från gamla IKEA-hyllsystem som skulle slängas.

Teknik: fotografering, skiss, text av olika slag, kollage, fragmentsamling

Dokumentera genom: foto, skiss, fysiskt fragment, film, text etc.

Frågeställningar: Vart rör det sig flest människor? Vem tror du är på den här platsen vanligtvis? Känns det tryggt, otrevligt, ljust, mörkt etc? Vad känner du och tänker på på just denna plats? Vad vill vi åstadkomma? Vart dras du inte till och varför? Vart dras du till och varför?

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...