Pepparkaksworkshop!

En vintereftermiddag innan jul höll vi en liten workshop med några elever från Europaskolan här i Stockholm.

Europaskolan har ingen skolgård då inget utrymme i närområdet finns för detta. Vi tyckte det var intressant att få höra från skoleleverna om deras tankar kring hur stadsrummet skulle kunna användas mer effektivt.

Eleverna fick välja en plats nära skolan som de på något sätt ville förändra. Kanske finns något positivt med platsen som hen vill lyfta och förstärka? Eller kanske kan denna plats genom förändring kan tillföra något nytt?

Eleverna fick skissa och fundera om hur de önskade att platsen skulle fungera om de vore upp till dem att bestämma om detta.

Skisserna testades genom modeller i papper som sedan färdigställdes i pepparkaka med detaljer utritade i kristyr.

Efter att pepparkaks-modellerna var klara så fotades de och sammanställdes med elevernas skisser och citat till fina julkort. Dessa skickades till stadsplanerare, politiker och beslutsfattare som vi anser vara i behov av barn och ungas insikter och åsikter kring staden och hur den bör och kan fungera.

Europaskolan är en fristående grundskola F-9 med 431 elever som är belägen i Gamla Stan i Stockholm. Skolan flyttade ganska nyligen från Gotlandsgatan på Södermalm in i sina nya lokaler på Lilla Nygatan ett stenkast från gamla Stans tunnelbanestation. Skolans huvudinriktning är språk.


…Det är bara gräs, så tänkte jag att det är bra att placera en park där. Den är också nära vår skola och just nu så har vi ingen nära skolan, jag tror den närmaste är Kungsträdgården.” – Julius

”Mariatorget är väldigt basic och har bara en fontän och sen så är resten ingenting, typ bara gräs, så då ville vi göra lite mer lekpark. Här är fontänen. Här är fotbollsplan, basketplan, en klätterställning, bänkar och gungor och en häst.” – Leon och Ritikas.

”Vår plats är bara en gränd, så vi tänkte att vi kunde bygga en park på höjden, och som sagt så har vi ingen skolgård.” – Julia och Alice

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. – Artikel 13 i Barnkonventionen

Ansvariga inom projektet

Jelena Mijanović
Arkitekt / Ansvarig Codesign Research Studio
Mer info...