Albert Einstein – För hans upptäckt av…

Utställningen “Albert Einstein – För hans upptäckt av…”, på Nobelmuseet i Stockholm gestaltar en del av Einsteins liv där han förvandlades från en relativt okänd patenttjänsteman till en världsberömd Nobelpristagare. Målet var att skapa en utställning som både engagerar och utbildar besökare om denna transformation på ett nyanserat och intressant sätt.

Utställningsdesignen utmanar den traditionella bild av Einstein som ett äldre geni genom att använda sig av tre stora möbiusband som representerar de centrala temana: Personen, Fysiken och Nobelpriset. Dessa band, konstruerade för att interagera med varandra genom rummet, symboliserar hur olika aspekter av Einsteins liv och arbete är sammanflätade.

En särskild utmaning var att göra de vetenskapliga koncepten tillgängliga och engagerande för en bred publik. Detta löstes genom interaktiva element som tillåter besökare att utforska Einsteins relationer med andra vetenskapsmän och genom animationer som belyser hans teorier på ett lättfattligt sätt.


Fler projekt