Stadsmissionens skola

En skola som ger stolthet till dem som vistas där.

Gymnasieskolan och yrkeshögskolan delade lokaler och behövde fler klassrum. Utmaningarna var många och det var inledningsvis svårt att sortera mellan stora och små problem. Vi var tvungna att bestämma vad som var viktigast. På önskelistan fanns tio klassrum, ökat sökintresse hos framtida studenter, slippa klotter, skapa stolthet, ta bort mobbing, öka närvaro osv. Allt det som vi alla tycker en skola ska stå för men något som inte alla skolor mäktar med.

Utmaningarna hade såklart inte arkitektoniska svar. Det handlar om ledning, värdegrunder tillhörighet och därtill en hel massa saker som inte är hus eller inredning. Det hus och inredning kan göra är att skapa rum, luft och miljöer för att stödja organisationer. Det blev utgångspunkten för arbetet.

Ganska snabbt insåg vi att den begränsade budgeten och den begränsade ytan gjorde att drömmen om de tio klassrummen stod i direkt kontrast med trygghet och stolthet. Vi satte oss ned med skolledningen och bestämde gemensamt att sju klassrum fick räcka. Konsekvensen blev att vi tog bort hemklassrum och lyckades med hjälp av schemaläggning ändå lösa de praktiska utmaningarna.

Resultatet blev att den mörka korridoren ersattes med ett flöde av rumsligheter som fick nya användningsområden så som studieplatser och grupparbetesytor. Klassrummen placerades mitt i lokalen och ljuset bejakades. Vi slapp ljudisolera de gamla fönstren i fasaden eftersom inga klassrum hade direkt kontakt med ytterväggen. Dagsljuset flödade ändå in i klassrummen via glasväggarna i återvunnet glas.

De gamla lysrörsarmaturerna i taket gav tyvärr inte tillräckligt ljus de få som fungerade men efter en tuff förhandling med en oförstående elektriker fick vi igenom en renovering av dem. Merkostnaden blev 12 000 kronor för hela tillbyggnaden. Besparingen gjordes på det sjunde klassrummets mattor. Slattarna från de andra sex klassrummens mattläggning räckte precis. Mattläggarna lade ett fantastiskt lapptäcke på fri hand. Så där höll projektet på.

 

 

En tanke med att ändra biytorna till primärytor var också att få bort korridorer med återvändsgränder som kan kännas hotfulla och utgöra möjlighet för mobbing och trakasserier.
components/symbols/close
En hög miljömedvetenhet har präglat projektet, där Codesign föreskrivit så många återvinningsbara material som möjligt.
components/symbols/close

Miljömedvetenhet en självklarhet i projektet.

Möblerna var till stor del inköpta på möbelmässan i Älvsjö. Vi köpte hela montrar och magasinerade. På det sättet fick vi ner inköpspriserna på designmöbler med 75% och lyckades hålla budgeten med marginal.

Men allt det är projektrelaterat. Det viktiga är ju om de nya skollokalerna levde upp till sina högt ställda förväntningar – och ja, det är ju därför vi berättar om dem här. Tryggheten ökade, söktrycket tredubblades och alla tog hand om sin miljö. Inte ens toaletterna fick lite småklotter.