Nytt kontor för KRY

När KRY växte ur sina lokaler, fick vi åter igen uppdraget att skapa deras nya kontor i Bonnierhuset. På den nya arbetsplatsen låg fokus på att skapa sociala ytor som ger en familjär känsla. När bolaget växte, blev det ännu viktigare att bibehålla en arbetsmiljö som inkluderade alla. På ett nytt kontor skulle inredningskonceptet upplevas som ombonat men med en WOW-känsla där lokalerna skulle genomsyras av värdeord som innovation, samarbete och engagemang.

TV4