Rivningsobjekt – från kostnad till resurs

Återbruk blir Återhus

Vi har fått innovationsbidrag från Vinnova för att genomföra projektet Rivningsobjekt från kostnad till resurs.

Hållbar arkitektur och cirkulär ekonomi har alltid legat oss varmt om hjärtat. Bygg- och fastighetsbranschen producerar varje år stora mängder avfall och förbrukar naturresurser. Hållbart samhällsbyggande måste utgå från cirkulär ekonomi och materialflöden. Vi behöver vända trenden drastiskt och behöver ändra inställning och se rivningsobjekt som en resurs, där material och byggnadsdelar återbrukas.

Nu går starten för ett nytt projekt som ska tillgängliggöra och återbruka material och byggnadsdelar från rivningsobjekt för både ny -och ombyggnation, i en systematiserad process.

Projektet är en del av Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation” för hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Med bidrag från Vinnova kommer Codesign i samverkan med NCC och RISE identifiera hur vi kan bygga hus av hus – Projekt Återhus

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida  här

Ansvariga och för mer info om projektet: Nadine, Jelena och Peter