Stadsmissionens HQ

Nytt huvudkontor för 50 medarbetare

Uppdrag
Codesign fick i uppdrag av Stadsmissionen att utforma deras nya huvudkontor i Liljeholmen. En viktig aspekt var att tydliggöra Stadsmissionens olika verksamheter i den fysiska lokalen.

Lösning

– Stadsmissionens uppdrag är att skapa en mänskligare stad och vi översatte det till att skapa en mänskligare arbetsplats. Vi arbetade bland annat med att skapa intimitet i de öppnare landskapet i form av olika krypin och ”rumirummet,” säger Johanna Nenander, Arkitekt på Codesign. Det mesta från det tidigare kontoret återanvändes, helt i Stadsmissionens anda. Dessutom gjordes en del punktinsatser kring specialsnickerier. I mitten av lokalen skapades en platsbyggd möbel i form av en stadssiluett med en rad olika funktioner så som telefonhytt, bord och sittplatser. Textilierna gjordes tillsammans med Stadsmissionens egen verksamhet Remake.

team: Johanna Nenander, Åsa Grönlund

Tillbaka till projektöversikt