Stadsmissionens skola

En skola som ger stolthet till dem som vistas där

Uppdrag och lösning
Codesign fick i uppdrag att skapa en skola som ger stolthet till dem som vistas där. Det stora greppet i lösningen var att eliminera den traditionella skolans bi-ytor, själva korridorerna, till fördel för nya primärytor som kan användas både för undervisning och möten. Klassrummen i lokalen har blivit intressanta rum i rummet. Flera av dem har medvetet gjorts mindre så att de endast rymmer 20 elever. På så vis styr arkitekturen pedagogiken och säkrar att grupperna aldrig blir för stora. Vidare fungerar planlösningen som ett flöde med rörelse runt om klassrummen med små och stora samtalszoner och arbetsplatser, zoner som lärarna också använder som en expanderad del av klassrummen. En tanke med att ändra biytorna till primärytor var också att få bort korridorer med återvändsgränder som kan kännas hotfulla och utgöra möjlighet för mobbing och trakasserier.

Miljö

En hög miljömedvetenhet har präglat projektet, där Codesign föreskrivit så många återvinningsbara material som möjligt. Man har dessutom valt att återanvända många gamla möbler istället för att köpa nya, så som armaturer som restaurerats. Staketet runt fastigheten användes till att bygga en scen ute på skolgården. För sju klassrum beställdes endast sex mattor, det sjunde rummets matta blev ett lapptäcke av restdelar från de övriga rummens mattor.

Ekonomi

Kostnaderna för projektet landade på 7 mkr, istället för budgeterade 8 mkr. En besparing på 1 mkr för Stadsmissisonen.

Resultat

Skolan har för första gången en kö av sökande studenter i en samtid där många andra skolor brottas med en sviktande kurva. Stadsmissionen själva hävdar att inredningen är det stora skälet och inredningen har, enligt det uppdrag som var givet från start, lett till en stolthet bland lärare och elever, vilket i sin tur skapar en attraktiv skola att verka i.

team: Staffan Virke, Petra Lindfors, Peter Ullstad, Monika Lenkmann, Åsa Grönlund

Ansvariga inom projektet

Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...
Petra Lindfors
Mer info...
Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt