Ung hälsa

Uppdrag: Att samlokalisera tre enheter på en plats

Lösning
Då många av besökarna kommer i kontakt med terapi och klinisk verksamhet för första gången när de besöker ungdomsmottagningen har det varit viktigt att skapa en stämning som känns inbjudande och omhändertagande istället för steril och offentlig. Det är en fin balansgång mellan trovärdighet och värme i en miljö som ska kunna rymma både gynundersökningar och terapisamtal.

Fastigheten, en tidigare skola, som verksamheten inryms i har högt i tak. För att få tillgång till flera mindre rum, utan att ta bort för mycket av den luftiga känslan från de före detta klassrummen, valdes en lösning med en glasbetongvägg som böljar fram i korridoren vilket har medfört att korridoren blivit en ljus plats att vistas i.

På Stadsmissionen ville man skapa synergier med att samlokalisera de tre enheterna – mottagning för unga män, terapicenter och ungdomsmottagningen – som alla tre nu inryms i den gamla skolan på Kungsholmen. Enheterna kallas tillsammans för Ung hälsa. Ett av skälen var att personalen ska kunna utbyta erfarenheter och kunskap mellan varandra. Totalt finns tolv fästanställda medarbetare och på terapicentret finns även ett stort antal volontärer som jobbar timmar ideellt. Det gällde alltså att skapa utrymmen som möjliggör möten för personalen. Resultatet av detta blev att köket blev en naturlig samlingsplats. En blandning av fynd från Stadsmissionens egna butiker och kraftigt rabatterade designmöbler skapar tillsammans en varm och ombonad miljö.

Resultat

Stadsmissionens ungdomsmottagning Ung Hälsa flyttade in under våren 2013 och utvärdering kommer genomföras i höst.

Team: Love Neuschütz,  Staffan Virke,  Monika Lenkmann,  Linda Fredén,  Peter Ullstad

Ansvariga inom projektet

Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...
Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt