Studieförbundet Bilda

Vad?
Förbundskansliet och region Bilda Öst sitter idag på olika adresser i Stockholm och ska samlokalisera verksamheterna innan sommaren 2018. Idag arbetar ca 30 personer på Bildas förbundskansli och ca 20 st personer på Bilda Öst. Codesign har i uppdrag att ta fram ett koncept och inredning till Bildas 658 m² aktivitetsbaserade kontor på Rosenlundsgatan 13 i Stockholm.

Hur?
Utifrån behovsanalys i form av workshops och platsbesök sammanställs ett idékoncept och gestaltningskoncept. Codesign gör sedan en möbelspecifikation, förfrågningsunderlag, besked till bygg samt upphandling, leverans och besiktning.

När?
Projektstart: 26 oktober 2017
Inflytt: Mars 2018
Projektslut: April 2018

Om Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Bilda har funnits sedan 1947 och har folkbildningsverksamhet i hela landet. De tillhör den idéburna sektorn. Bilda organiserar sig i sex regioner och ett kansli i Stockholm. Bilda har även ett studiecentrum i Jerusalem.

team: Jonathan Yamamoto Wahlstedth, Lina Åkerlund, johanna neander

Ansvariga inom projektet

Jonathan Yamamoto Wahlstedt
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt