Synch

"We dare to be different"

Codesign kontaktades av fyra advokater som med lång internationell erfarenhet  skulle starta en byrå tillsammans med målet att vara ett 30-tal medarbetare inom 1 år. De behövde inte enbart hjälp med lokalerna de skulle flytta in i, vårt uppdrag var att ge bolaget en visuell identitet i form av ett namn, en grafisk profil och sedan gestalta den i en inredningsarkitektur. Namnet SYNCH sammanfattar byråns värdegrund där bl.a samspelet med klienterna är en viktig punkt. Transparens och prestigelöshet var två ord som återkom i de inledande mötena mellan Codesign och Synch.

Lösning

Transparens och Prestigelöshet blev således ledorden för koncetet, vilket uttrycktes genom öppna och aktivitetsbaserade kontorsytor som kompletteras med flera små telefon- eller mötesrum. Lokalen har stora fönsterytor och längs med hela fasaden löper en kungsbalkong där möbleringen fortsätter genom glaset så att träborden i loungen övergår i stenbord utomhus. Codesigns team bestod av en inredningsarkitekt, en projektledare, en creative director och en konceptutvecklare samt illustratören Johan Mets som anlitades för att ta fram ett mönster, som Synch kan använda som ett element i sin kommunikation.

Resultat

Synch har fått ett kontor som speglar deras ambition att inte vara en traditionell advokatbyrå både gällande grafisk identitet och i inredningsarkitekturen.

team: Love Neuschütz, Sanna Gebeyehu, Ulrica o Magnusson

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt