Making of a Nation

Basutställning på Nationalmuseum i Reykjavik

Uppdrag
Efter en öppen internationell tävling, som Codesign vann, fick vi uppdraget att utveckla en basutställning som skulle sammanfatta Islands hela långa historia utifrån olika angreppssätt. Arbetet påbörjades redan 1996 men utställningen öppnade först 2002 och kommer stå tillsvidare.

Bakgrund

På Island ingår det i skolundervisningen för alla barn att besöka Nationalmuseum. För Islänningarna är deras historia något annat än vad det är för väldigt många andra nationer, kanske just för att den är så väldokumenterad.  Att ge bort det uppdraget; själva paketeringen av berättelsen kring den Isländska historien till ett arkitektkontor från ett annat land var ett stort, omdiskuterat steg att ta, och ett lika stort privilegium för Codesign, säger Peter Ullstad, arkitekt och grundare av Codesign.

Lösning

Hela Islands historia, från 874 till nutid delades in i sju tidsepoker. Varje epok symboliserades med ett nyckelföremål likt en rubrik. De olika föremålen placerades sedan i höga svarta glasvitriner som kom att fungera som orienteringspunkter i rummet. Som tillägg till den kronologiska uppdelningen tematiserades även de olika multimontrarna. En fin detalj är att det i sittmöbeln i multimontern finns en ficka på sidan av soffan och där ligger en folder med fördjupande information. Den som verkligen vill grotta ned sig i Islands historia ska inte gå därifrån besviken. Utställningen har helt enkelt lager av information, från behovet hos ett skolbarn till behovet hos den som redan kan mycket om Islands historia, säger Peter Ullstad. En detalj Specialsnickerierna som ritades till montrarna gjordes med en felmarginal på 0,5 mm. Islands snickare är fantastiska!

team: Peter Ullstad, Staffan Virke

Ansvariga inom projektet

Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...
Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt