Tove Siöwall blir certifierad tillgänglighets sakkunnig

Tove Siöwall blir certifierad tillgänglighetssakkunnig efter att ha genomgått en utbildning om de lagkrav som ställs på fysiska miljöer, befintliga såväl som planerade. Detta görs som ett led för Codesign att ytterligare vara i framkant för inkludering.