TV4

Få lokalerna att spegla ett modernt bolag som gör mer än bara tv

TV4´s befintliga lokaler har fått en uppdaterad inredning, nu senast på säljavdelningen, med ett bakomliggande koncept som bygger på mångfald och temat ”En plats för alla.”

Uppdraget som påbörjades redan 2012 är ett nära samarbete med TV4´s marknadsavdelning med visionen att få lokalerna att spegla ett modernt bolag som gör mer än bara tv. Konceptet är nu etappvis implementerat på stora delar av tv-huset och har även implementeras på olika lokalkontor runt om i landet.

Codesign utvecklade ett koncept som ska kunna appliceras på samtliga TV4´s kontor och avdelningar med riktlinjer för bland annat materialval och färger att arbeta med.

Team: Gabriel Stuart, Jacob holst

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt