Tyréns

Struktur och dynamik

Uppdrag
Tyréns är inne i en expansiv fas och ska växa med hundra medarbetare de närmaste tre åren. Codesign fick i uppdrag att både se över behov och arbetsprocesser samt skapa ett inredningskoncept för det nya kontorets 2 760 m², med syfte att ge ökade värden för medarbetarna. Bättre samverkan mellan avdelningarna, stolta kollegor och ökad attraktionskraft för nya talanger var några av målen.

Lösning
Konceptet bygger på struktur och dynamik. Tyréns har redan en tydlig struktur, det Codesign adderat är dynamiken: det avvikande, det oväntade och utmanande för att få medarbetarna att tänka i nya banor. Köket har placerats i det rum som har bäst utsikt och mest ljus och här träffas man både runt måltider men också för arbete och informella möten.

Resultat

Med en karaktäristisk, hängande interntrappa som binder samman våningsplanen har Tyréns fått ett kontor som känns modigt, modernt och i linje med var företaget befinner sig i sin tillväxtfas. Genom att skapa flera olika typer av arbets- och mötesytor är samarbetet mellan individer och mellan avdelningar redan lättare och mer transparent.

Team: Love Neuschütz,  Ying Sun,  Anna Winther, Sanna Gebeyehu 

Ansvariga inom projektet

Tillbaka till projektöversikt