Upplands-Bro

Codesign har fått i uppdrag av Upplands-Bro kommun att skapa ett hållbart koncept för deras stadshus i Kungsängen. Målet är att få ihop flera påbyggda huskroppar och öka kommunikationen och flöden mellan avdelningarna. Projektet ska vara klart vintern
2016 och omfattar koncept och gestaltning för 6 våningar, 350 arbetsplatser och matsal.

Byggstart 2018.

Ansvariga i projektet
Ossian, Staffan, Veine, love.