Uppstart Brogårdaskolan, Bjuv

Teamet består från Codesign av Projektledare Maria Sonali, Arkitekterna Julia Andersson, Cathrin Lange, Petra Lindfors och Linda Gustafsson Lutener, samt Change and Learning Manager Ante Runnquist.

Bjuvs kommun undersöker möjligheterna för att bygga en ny låg och mellanstadieskola. Codesign har fått i uppdrag att formulera målsättningar för projektet och ta fram beslutsunderlag och attraktiva lösningar samt att hjälpa kommunen att förankra dessa i verksamhet och i kommunen. Detaljplan beslutas under hösten, därpå följer bygglovsprocessen och av hänsyn till den eventuella överklaganden så är inflytt för planerad till årsskifte 18/19. Under hela denna period kommer Codesign tillsammans med Bjuvs kommun vara engagerade att utveckla både verksamhet och hus.

Press
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bjuv-far-ny-skola http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/bjuv-planerar-historisk-investering http://www.hd.se/2016-09-23/grannar-i-villaomrade-ifragasatter-skolplaner