Vad är break even för social hållbarhet?

På onsdag kl 12 arrangerar vi ett seminarium i Almedalen om vad som är break even för social hållbarhet. Kom till arkitekturträdgården eller se det live här!

De tre hållbarheterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska leva i symbios, men vi behandlar dem som separata objekt. Hur kan vi sätta en lägstanivå för social hållbarhet i samhällsbyggandet? Först då kan vi skapa mervärden och hålla ihop såväl samhälle som hållbarhetsarbete.

Vi kan mäta ekologisk och ekonomisk hållbarhet rätt väl, men det tredje benet på hållbarhetspallen vet vi väldigt lite om; vare sig hur långt det är eller vad det är gjort av. Det som sätter krokben för den sociala hållbarheten är enkelspårighet. För att definiera och göra det socialt hållbara får samtalet inte begränsas till en enskild disciplin, myndighet eller kommunal förvaltning.

Social hållbarhet är inte utbildning, boende eller omsorg – det är symbiosen emellan dem. Svaret står att finna i det multidisciplinärt samtalet, värderandet och agerandet. Att våga korsa korridoren och samarbeta över budgetgränserna. Panelen diskuterar och exemplifierar med fokus på att utforska och inspirera till social hållbarhet i ett byggande för samhället.

Medverkande:
Peter Ullstad, Arkitekt, moderator, Codesign
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Åsa Andersson, VD/Direktor, Stiftelsen Stora Sköndal
Harry McNeil, Marknads- och hållbarhetschef, Sveafastigheter Bostad AB