Vem inkluderas i Europa?

INCLUDE ME är en aktion som Codesign Research Studio initierade på vernissagen av Venedigbiennalen 2016, den 26 och 27 maj. Syftet med aktionen är att lyfta frågan om vem som inkluderas i Europa, på Biennalen och i arkitekturprojekt. Vem tar beslut om inkludering och vem tar ansvar för konsekvenserna som exkludering medför?

Aktionen tar hjälp av Biennalens besökare genom att de tilldelas en skalfigur som är i behov av att inkluderas i ett projekt på utställningen. Skalfigurerna delas ut utanför Biennalens gränser. En skalfigur representerar 1000 människor. Totalt finns det 1200 unika skalfigurer som motsvarar de 1 255 640 (Källa: Eurostat) som under 2015 har sökt asyl i Europa.

INCLUDE ME är en del av ett större research-projekt, Body&Border, där Codesign Research Studio analyserar syftet och konsekvenserna av Europas nya gränsarkitetkur.

Läs gärna mer om CoRS och Body and Border.