Brogårdaskolan

Nya Brogårdaskolan skulle inte bara bli en skolbyggnad utan en plats som kunde erbjuda något extra för elever, pedagoger, lärare, föräldrar men också till lokalsamhället. En av framgångsfaktorerna i projektet var investeringen i tid och omsorg i planeringsprocessen.

Codesign arbetade tidigt tillsammans med kommunen och förde dialog med elever, pedagoger, föräldrar och kommunens representanter. Dialogen pågick genom hela processen och i alla skeden. De tankar och idéer om lärmiljöer som framkom under dessa samtal styrde gestaltningen av byggnad och inredning.


Fler projekt