Stadsmissionens skola

Vi omvandlade en 1000 kvm stor industrilokal till en tillfällig skola för Stockholms Stadsmission, i en byggnad i Liljeholmen som planerades att rivas. Uppdraget var att skapa en funktionell och inspirerande skolmiljö för ett växande elevunderlag. Med representanter för skolan utvecklades en vision där vi vände på begreppen primär- och sekundärytor för att skapa ett ökat utnyttjande av lokalen kombinerat med luftighet, ljus och nya flöden.

Vi valde att betrakta den gamla slitna byggnaden som ett skal där vi placerade in klassrum, grupprum och lärarrum i form av fristående volymer. Genom den oregelbundna placeringen av dessa volymer skapades möblerbara ytor längts fönsterväggarna för att användas till spontana möten, läxläsning, fika eller socialt umgänge. Med medveten formgivning och återbrukad inredning sparade vi både på miljö och budget, samtidigt som en unik och attraktiv miljö skapades för elever och lärare. Byggnaden och interiören är i stor utsträckning fortfarande intakt och har under åren använts av olika organisationer, vilket vi ser som ett gott betyg.


Fler projekt