Making of a Nation

Efter att ha vunnit en internationell tävling fick Codesign uppdraget att utveckla en basutställning som skulle sammanfatta Islands historia.

Nationalmuseet är en integrerad del av Islands skolundervisning, där varje barn får besöka det. För islänningarna är deras historia unik och väldokumenterad, vilket skiljer den från många andra nationers historier. Att delegera uppgiften att paketera den isländska historien till ett utländskt arkitektkontor var ett stort och omdiskuterat steg, men också ett stort privilegium för Codesign.

Islands historia från 874 till nutid delades upp i sju tidsepoker, var och en representerad av ett nyckelföremål som en rubrik. Dessa föremål placerades i höga svarta glasvitriner som fungerade som orienteringspunkter i utställningsrummet. Utställningen erbjuder lager av information som tillgodoser behoven hos både skolbarn och personer med djupare kunskap om Islands historia.


Fler projekt