The House Cat

Vid Formex-mässan 2015 utforskade utställningen Nordic Essence nordiska hantverkstraditioner, livsstilar och arkitektur. Konceptet tog avstamp i de Nordiska ländernas hantverkstraditioner, livsstilar och arkitektur och resulterade i en fem meter hög och 10 meter bred huskatt byggd av 2 309 flyttkartonger.

Genom att samarbeta med framstående svenska hantverkare under en tillhörande festival försökte vi belysa och tolka dagens nordiska kulturlandskap. Temat “Nordic Essence” användes för att definiera och förstå gemensamma drag hos de nordiska länderna. Utställningen, som väckte intresse både på mässan och i offentligheten, erbjöd besökarna en möjlighet att reflektera över det nordiska arvet och dess relevans i dagens samhälle.


Fler projekt