Brogårdaskolan

Varje kvadratmeter ska ha ett pedagogiskt värde.

Codesign har ritat Brogårdaskolan, ett projekt där uppdragsgivaren Bjuvs kommun var tydliga med att det inte var ett skolhus som skulle ritas, utan en plats för barn, lärare och föräldrar. Ingången har varit att bygga en skola som utformats efter de behov som finns i verksamheten.

Alla var med och satte upp en gemensam målbild.

Inkludering i designprocessen har funnits genomgående. I en övning ritade barnen sina favoritplatser i den nuvarande skolan och fick sedan förklara hur platserna fick dem att känna. Många olika typer av platser blev beskrivna. Codesign fick här med sig en förståelse av vikten av en variationsrikedom av miljöer, för att individer har olika behov och känner sig trygga på olika platser.

En skola som tillför värden till orten.
components/symbols/close
Nyckelordet är inkluderande arkitektur – att förstå vilka behov som finns bland barn, lärare, pedagoger och föräldrar.
components/symbols/close

Från verksamhetsutveckling till färdig skola.

”Vi ska komma ihåg att merparten av Sveriges kommuner är små. Att bygga en ny skola av den här kalibern är en enorm investering för Bjuv. Det man säger till sina invånare är att våra barn är så viktiga för oss och det är viktigt att ni får utbilda er och växa upp i den här orten – för att orten ska finnas kvar.” – Ante Runnquist, Change and Learning Manager, Codesign.

I januari 2019 stod skolan färdigt för inflytt och start av vårterminen.
components/symbols/close

Förankring och gemensamma mål fick kosta tid.

På Codesign strävar vi alltid mot att ny- eller ombyggnation av skolor inte blir ett husprojekt utan även ett verksamhetsprojekt. Med det menar vi att under tiden som den. nya skolan tar form, stöttar vi även verksamheten så att den har de bästa förutsättningarna att utnyttja sina lokaler vid inflyttningen.

Allt för att kunna skapa världens bästa skola, både sett till pedagogik och arkitektur!

Wayfinding Brogårdaskolan.
components/symbols/close
”Barn är experter på hur det känns att gå i skolan och hur krångligt det är när ett handtag sitter för högt upp eller när det är för stimmigt i klassrummet. Vi har lyxen att ha tillgång till de barn som ska gå i den nya skolan genom att de finns i den befintliga.” – Linda Gustafsson Lutener, Arkitekt Codesign.
components/symbols/close
components/symbols/close