Sapmi

Om att vara Same i Sverige – Basutställning på Nordiska museet i Stockholm

Sápmi – om att vara same i Sverige öppnades i november 2007 och pågår tills vidare. Det är en utställning om identitet, historia och framtid, om rättigheter och orättfärdigheter, om kulturmöten och kulturkrockar, om bilden av sig själv och bilden av den andre.

Uppdrag

Codesign fick uppdraget efter en idékoncepttävling. Grundidén var att visa på ”Två sidor av samma mynt.” – I varje fråga som Samerna på något vis befinner sig i konflikt med sin omvärld så finns det två helt olika bilder av situationen. FN´s konvention för Urinvånare är den enda konvention som Sverige inte ratificerat. Anledningen är att om Sverige skulle göra det så innebär det att Samerna då har rätt till all mark norr om Dalälven, inklusive alla naturtillgångarna som finns där, säger Peter Ullstad, Arkitekt och grundare på Codesign och fortsätter: Svenska regeringen och Samerna är fortfarande inte riktigt överens och det finns fortfarande ett dåligt samvete och en önskan om det ogjorda. Man försöker köpa sig fri. Samtidigt så bor hälften av alla Samer i icke samisk byggd och de ser sig inte som Samer så till vida att de inte röstar i Sametinget.

Lösning

Utställningen bygger på sju teman utifrån idén om ”två sidor av samma mynt”: Vems spår?, Vem är vad? Vems saker? Vems blick? Vems röst? Vems rätt? Vems mark? – Utställningen står i ett långsmalt rum. I mitten så finns det en stor kub som man kan gå in i. Den kuben byggdes för att  skapa ett utrymme för det svenska traumat  kring rasbiologiska undersökningar som skett på Samer. Tanken var att ha ett foto på ena sidan, och en film på den andra sidan. Fotot var på en kvinna som står naken och mäts med skjutmått. Filmen på andra sidan skulle varit med hennes barnbarn som berättar hur hon känner nu och hur hon kände då. Två veckor innan invigningen togs denna del bort. Skammen var för stor bland samerna. Fortfarande idag ligger skammen hos de utsatta inte hos förövarna säger Peter Ullstad. Fotnot: I kuben sitter idag ett familjefoto på en Samefamilj, fotograferad av Svenska Rasbiologiska institutet i Uppsala (1920-1958)

team: Peter Ullstad, Staffan Virke

Ansvariga inom projektet

Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...
Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt