ABF-huset

Uppdrag: Att skapa framtidens mötesplatser

Uppdrag
Uppdraget, att skapa framtidens mötesplatser, startade med en förstudie med syfte att klargöra hur ABF-huset på Sveavägen bäst skulle komma till användning i framtiden. Förstudien, som bland annat bestod av enkäter till 1300 stockholmare, beläggningsstudier, intervjuer med beslutsfattare och studier av huset, pekade framförallt på behovet av att utveckla mötesplatser. – Vi blev till en början förvånande över att just behovet av mötesplatser var så stort i ett hus där möten pågår konstant. Snart kunde vi dock identifiera att olika grupper rörde sig i huset parallellt utan att möta varandra, säger Elis Forsgård, projektledare på Codesign.

Lösning

Det var så projektet ”Hjärtat” initierades, något som kom att omfatta hela renoveringen och utvecklingen av entréplanet i ABF-huset på Sveavägen och som stod klart under hösten 2015.

– Projektet hjärtat handlade om att få dessa olika grupper av människor att mötas och vi tog fram ett koncept som vi kallade just ”olika möten”, säger Jon Mjönes, Arkitekt på Codesign.

Ett exempel på ett sådant möte är informationsdisken som tidigare låg placerad långt in i lokalen. Den är nu framflyttad till entrédörrarna och här har man öppnat upp med hjälp av en glasvägg täckt av förvaringsboxar.

Detta medför ett oväntat möte mellan de som  som arbetar inne i ”back office” och besökare som vill lämna in sina prylar i förvaringslådorna. Ett annat exempel på en alternativ mötesplats är det nya kaféet som ligger i direkt anslutning till entrén. Det drivs i egen regi och möjliggör för besökare att mötas både före och efter sina kurser eller föreläsningar.

Resultat

Entrén på Sveavägen 41 återställdes på många vis till ursprungstankarna som fanns när det byggdes på 60-talet. Bland annat flyttades dörrpartierna ut och entréplanet är åter det centrala torg som det var tänkt men nu också med uppdaterade mötesplatser som möjliggör oväntade möten mellan människor.

team: Peter Ullstad, Jon Mjönes, Fanny zu Knyphausen Berg, Ahmad Oraby, Elis Forsgård, Ulrica Magnusson, staffan virke

Ansvariga inom projektet

Peter Ullstad
Arkitekt och grundare
Mer info...
Staffan Virke
Arkitekt
Mer info...

Tillbaka till projektöversikt