Lidingö stadshus

I samband med renoveringen av Lidingö stadshus omarbetades de inre miljöerna för att stödja framtida arbetsmetoder och skapa nya mötesplatser mellan medarbetare och invånare. Vi hade ansvar för systemhandlingar, bygglov och inredningsprojektering och involverade medarbetare samt en gestaltningsgrupp för att säkerställa att designen var förankrad i organisationen.
 
Genom att integrera stadens motto “Hälsans stad” utvecklade vi gestaltningskonceptet “Vilja våga hälsa”, med öppna och nyfikna rum med naturliga material som trä, textil och linoleum, som kompletterar husets befintliga material i aluminium och betong. Varje yta har fått sin unika funktion och färgkaraktär för att främja ett hälsosamt och flexibelt arbetssätt.


Fler projekt