Återhuskonferensen

Under två dagar hölls konferensen ”Building from Buildings” på musikaliska i Stockholm på temat återanvändning av byggnader i en cirkulär ekonomi. Konferensen organiserades av det samarbetspartnerskap som ingår i innovationsprojektet “Återhus – att bygga hus av hus”. Partnerskapet består av 14 organisationer som representerar värdekedjan för byggprocessen. Projektet “Återhus – att bygga hus av hus” har finansierats av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

På konferensen “Byggande från Byggnader” möttes fastighets- och byggindustrin för att diskutera och arbeta med innovativa lösningar som krävs för övergången till en cirkulär ekonomi. Vi lyssnade på inspirerande föreläsningar om hur man möjliggör hållbara metoder. Vi delade de senaste resultaten och lärdomarna från praktiska pilotprojekt som återanvänder tunga strukturer i Sverige och våra grannländer. Vi deltog i en innovationsworkshop, nätverksmöjligheter och lärde oss om den senaste utvecklingen inom fastighets- och byggindustrin.

Foto: Nanaka Adachi


Fler projekt